Statut PSPS

Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu jest podstawowym aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania stowarzyszenia.

Pobierz aktualny Statut od 18.03.2023 klikając poniższy przycisk.