Ministerstwo Zdrowia i NFZ

Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl

Uczelnie, ośrodki medyczne oraz instytucje

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu: www.ifps.org.pl
Instytut Akustyki – UAM Poznań: www.ia.amu.edu.pl
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy: www.ichs.pl

Uczelnie i instytucje zagraniczne

European Association of Hearing Aid Professionals: www.aea-audio.org
The Heuser Hearing Institute: www.thehearinginstitute.org

Protetyk Słuchu – Kształcenie w Polsce UCZELNIE WYŻSZE

Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki (studia I stopnia) – Poznań www.ia.amu.edu.pl
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Wydział Lekarski II (studia II stopnia) – Poznań www.ump.edu.pl

SZKOŁY POLICEALNE

Policealna Szkoła Audiologii Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Kajetany www.psa.ifps.org.pl
Studium Protetyki Słuchu – Wrocław www.protetyka-sluchu.com
Medyczne Studium Zawodowe Im. Prof. St. Liebharta – Lublin www.mszlublin.pl
Medyczna Szkoła Policealna – Rzeszów www.medyk-studium.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego- Łódź www.cku-lodz.edu.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Warszawa www.ckziu.waw.pl
Centrum Kształcenia Plejada – Szczecin www.plejada.edu.pl
Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku www.sp1oz.pl
Zespół Jednostek Edukacyjnych – Kraków www.zjewm.krakow.pl
Szkoła Policealna im. Prof. Z. Religi – Olsztyn www.medyk.olsztyn.pl
Policealna Szkoła Protetyki Słuchu – Bydgoszcz www.skk.pl
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie i Olsztynie www.szkolymedyczne.pl

Czasopisma specjalistyczne

The Hearing Journal: www.thehearingjournal.com
Miesięcznik „Słyszę …”: slysze.sponin.org.pl/index.php

Inne strony poświęcone tematyce związanej ze słuchem

Audiology News Network: www.audiologyonline.com
Organizacja Hear-it: www.hear-it.org
Strona Kampanii społecznej „Usłyszeć świat”: www.slyszymy.pl