Wstąp do PSPS

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) istnieje od 1996 roku i zostało powołane przez prof. dr hab. Edwarda Hojana, który był inicjatorem powstania studiów Protetyki Słuchu na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznania (http://www.ia.amu.edu.pl/). Celem założenia PSPS było utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia protetyków słuchu w Polsce oraz etyki zawodowej. Pan Profesor do tej pory jest konsultantem naukowym PSPS. Dokładny plan działania PSPS określony jest w jego statucie.

Przynależność do PSPS jest dobrowolna. Osoby które wstępują w szeregi Stowarzyszenia deklarują tym samym swoją gotowość do utrzymania wysokiego standardu pracy z pacjentem oraz podjęcie działań zmierzających do podniesienia jakości życia osób niedosłyszących w Polsce.

Członkowie PSPS działając wspólnie starają się wyznaczać nowe standardy w protetyce słuchu, utrzymując kontakty ze stowarzyszeniami osób niedosłyszących w Polsce, ośrodkami naukowymi, dystrybutorami aparatów słuchowych, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie protetyki i diagnostyki słuchu.

Dzięki takiej współpracy możemy wpływać na losy zawodu protetyka słuchu w Polsce oraz być poważnym partnerem dla instytucji państwowych.

Jeżeli Państwa cele są zbieżne z tym co opisujemy powyżej, zapraszamy do wstąpienia w szeregi PSPS, jako członek zwyczajny, protetyków słuchu, lekarzy oraz inne osoby zajmujące się diagnostyką i rehabilitację słuchu.

Zapraszamy do współpracy firmy które chcą wspierać finansowo i merytorycznie działania PSPS, przyczyniając się w ten sposób do najwyższej jakości protetyki słuchu w Polsce. Możliwość współpracy firm komercyjnych istnieje dzięki instytucji członka wspierającego.

Roczna opłata członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 350 PLN rocznie.
Opłata dla członków wspierających wynosi 3500 PLN rocznie.

Aby zostać członkiem PSPS wypełnij formularz oraz skontaktuj się z sekretariatem PSPS.

Członkowie zwyczajni

Wypełnij i wyślij nam formularz

>> POBIERZ <<

Członkowie wspierający

Wypełnij i wyślij nam formularz

>> POBIERZ <<

Członkowie obserwatorzy

Wypełnij i wyślij nam formularz

>> POBIERZ <<

Członkowie Obserwatorzy

Zapraszamy do wstąpienia w nasze progi wszystkich studentów oraz uczniów szkól policealnych na kierunku Protetyk Słuchu. Osoby zainteresowana prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią legitymacji lub zaświadczeniem o nauce.

Jako członek obserwator , będziesz uczył się od najlepszych, ponieważ będziesz miał możliwość odbyć praktyki w gabinetach członków zwyczajnych, których adresy znajdziesz TUTAJ.
Dostaniesz zaproszenie do udziału w konferencjach oraz szkoleniach organizowanych przez PSPS, a ich cena będzie skrojona na miarę Twoich możliwości finansowych.

Członkostwo jest bezpłatne, zatem nie zwlekaj – czekamy na Ciebie.

tel. kom. 601 56-84-41 – Prezes
tel. kom. 603 75-86-06 – Sekretariat
e-mail: sekretariat@psps.pl
www: https://psps.pl

Konto:

BNP Paribas 98 1600 1462 1024 8508 7000 0002