Zarząd PSPS

Iwona Król

Prezes:
Iwona
Król

iwona.krol@psps.pl
tel: 601 568 441

Anna Cierpicka-Świtkowska

Wiceprezes:
Anna
Cierpicka-Świtkowska
anna.cierpicka@psps.pl

Kinga-Dotka

Wiceprezes:
Kinga
Dotka
kinga.dotka@psps.pl

Andrzej_Kwiatkowski

Sekretarz:
Andrzej
Kwiatkowski
andrzej.kwiatkowski@psps.pl

Tatiana Janos

Członek:
Tatiana
Janos
tatiana.janos@psps.pl

Olgierd Stieler

Członek:
Olgierd
Stieler
olgierd.stieler@psps.pl

psps foto

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Krzewska-Krzątała
Magdalena Szutko
Wiesława Kobis

rewizyjna@psps.pl

Aneta_Majchrzak

Sekretariat PSPS:
Aneta Majchrzak
sekretariat@psps.pl
tel. kom. 603 75-86-06

psps foto

Księgowość:
Marzena Bryk
e-mail: sekretariat@psps.pl