Terapia szumów usznych TRT w leczeniu szumów usznych

 

Terapia szumów usznych TRT w leczeniu szumów usznych oraz obniżonej tolerancji dźwięków (Hyperacusis i mizofonia) – to temat szkolenia, które w dniach 08-10.12.2023r. poprowadzi prof. Paweł Jastreboff w Poznaniu. Trzydniowy kurs zakończy się otrzymaniem certyfikatu dającego uprawnienia do stosowania tej metody w Polsce.

Szkolenia

szkolenia dla członków zwyczajnych i obserwatorów
szkolenie 2.03.2024

Szanowni Państwo,
przygotowując się do wejścia w życie Ustawy Zawodowej serdecznie zapraszamy CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu na płatne szkolenie online : KONTROLA SANEPIDU W GABINETACH PROTETYKI SŁUCHU

Termin Szkolenia – 02.03.2024 sobota, godz. 10.00-13.00
Koszt – 400,00 zł

Zgłoszenia na szkolenie za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie 16.02.2024r
https://forms.office.com/r/z9TkifQJSU

Program Szkolenia

1. Paszporty techniczne/atesty/certyfikaty sprzętów i aparatury medycznej. Obowiązek serwisowana/kalibracji sprzętu, prowadzenia dokumentacji oraz działań protetyka słuchu wymagane przez ustawę o wyrobach medycznych
2. Postępowanie z odpadami w gabinecie protetyki słuchu
3. Karty charakterystyki produktów stosowanych do mycia/dezynfekcji sprzętu w gabinecie protetyki oraz sprzątania samego gabinetu. Oznaczanie roztworów roboczych
4. Wymagane tabliczki informujące dla Pacjenta
5. Procedury w zakresie:

– Utrzymania czystości i higieny podłóg, sprzętu medycznego, ścian
– Dezynfekcji podłóg zanieczyszczonych materiałami biologicznymi.
– Dezynfekcji podłóg wolnych od zanieczyszczeń materiałami organicznymi
– Dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałami biologicznymi
– Mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego
– Mycia i dezynfekcji narzędzi
– Postępowania ze zużytymi narzędziami tuż po badaniu
– Przechowywania asortymentu sterylnego
– Postępowania z odpadami medycznymi
– Dezynfekowania i sprzątania pomieszczeń
– Dezynfekowania miejsc trudno-dostępnych
– Wykaz stosowanych środków do dezynfekcji rąk, powierzchni małych, powierzchni dużych, narzędzi
– Sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych
– Sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń biurowych
– Mycia i dezynfekcji rąk

6. Jakie pomieszczenia należy wydzielić w gabinecie protetyki słuchu
7. Czy toaleta dla pacjentów i dla personelu musi być osobna
8. Wytyczne dotyczące przystosowania pomieszczeń dla niepełnosprawnych pacjentów
9. Wymagania dotyczące chodników oraz parkingów jeżeli należą do gabinetu protetyki słuchu
10. Wymagania dotyczące podstawowych mediów
11. Czy gabinety protetyki słuchu muszą posiadać wentylacje
12. Jakie organy należy powiadomić o remoncie w gabinecie
13. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy
14. Informacja dotycząca zakazu palenia
15. Wytyczne sprzątania gabinetu
16. Kontrola higieny rąk
17. Wymogi w stosunku do gabinetów protetyki słuchu w zakresie przechowywania kodów UDI
18. Czy sanepid może wymagać okazania faktur zakupu jednorazowych rękawiczek, itd
19. Przeliczanie przez sanepid ilości płynu do dezynfekcji sprzętu medycznego. Ilość pacjentów a liczba rękawiczek jednorazowego użytku
20. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sanitarnymi i sterylizacyjnymi przez pracowników gabinetu protetyki słuchu

szkolenie 20.12.23
szkolenie
Zaproszenie_na_szkolenie_reklama_dzialalnos_ci_gabineto_w_protetyki