Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników

w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.psps.pl, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (ADO) Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, os. Piastowskie 66/2, 61-157 Poznań, KRS 0000051963 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII, NIP 972-08-17-202, REGON 630789675

Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, plików cookies oraz zgody na przetwarzanie w poniższych dokumentach.

 

Polityka prywatności PSPS
Klauzula informacyjna
Klauzule zgody