Pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju

Poniżej zamieszczamy pisma, które wystosowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju.