Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

wodospad
protetyka słuchu lipiec-wrzesień

STRONA INTERNETOWA CZASOPISMA PROTETYKA SŁUCHU

Szanowni Państwo,

Czasopismo Protetyka Słuchu, Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, który zastąpił dotychczas wydawany Biuletyn PSPS, ma swoją stronę internetową pod adresem: kwartalnik.psps.pl.
Zamieszczamy na tej stronie wszystkie artykuły publikowane w kwartalniku. Dodatkowo, zamieszczamy na tej stronie archiwalne wydania Biuletynu PSPS. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu otrzymują bezpłatne wydanie kwartalnika w wersji drukowanej.

Zapraszamy do lektury,

Prof. R. Gołębiewski
Prezes PSPS


WALNE ZEBRANIE 2021

Szanowni Państwo,

Niestety, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję, że w planowanym dotychczasowo terminie WZCz oraz Kongresu PSPS odbędzie się tylko Walne Zebranie Członków PSPS, tj. w dniu 20.03.2021, na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Zebranie to odbędzie się w formie hybrydowej – część członków będzie mogła uczestniczyć “na miejscu”, a reszta członków – łącząc się zdalnie. W podobny sposób zorganizowaliśmy Walne Zebranie Członków w roku 2020.

Nie chcemy przesuwać terminu tego zebrania. Jest to spowodowane faktem, że Walne Zebranie Członków powinno przyjąć sprawozdanie finansowe oraz dodatkowo jest to zebranie podczas którego, wybierany będzie nowy Prezes i nowy Zarząd PSPS.

Pracujemy obecnie nad tym, w jaki sposób – zgodny ze Statutem PSPS – przeprowadzić sprawnie zgłaszanie kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji rewizyjnej oraz głosowania nad tymi kandydaturami i sprawozdaniem finansowym.

Proponuję przesunięcie Kongresu PSPS, podczas którego mieliśmy świętować 25-lecie PSPS oraz 25 Kongres PSPS na jesień tego roku. O miejscu i dacie Kongresu będzie oczywiście decydował nowy Prezes i Zarząd PSPS.

W najbliższym czasie zostanie przesłana do Państwa kolejne informacje nt. Walnego Zebrania Członków PSPS, w tym sposób zgłaszania kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji rewizyjnej.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes PSPS

LIST DO SENATORA JANA FILIPA LIBICKIEGO

Szanowni Państwo,

W dniu 1 grudnia br. został przesłany mail do Senatora Jana Filipa Libickiego w sprawie niezwykle ważnej dla środowiska protetyków słuchu w Polsce – ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia.
Treść listu dostępna w zakładce dla członków – aktualności.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes PSPS

PISMA DO MINISTERSTWA ZDROWIA ORAZ MINISTERSTWA ROZWOJU

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wystosowaliśmy pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju. Pisma dostępne są w zakładce dla Protetyka Słuchu oraz Członka PSPS.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes PSPS

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROZWOJU

Plik dokumentu odpowiedzi dostępny jest w zakładce Dla Protetyka Słuchu oraz Dla Członka PSPS (po zalogowaniu).

KAMPANIA “USŁYSZEĆ ŚWIAT”

Zarząd PSPS opracował główne założenia i cele Kampanii Usłyszeć Świat na rok 2021. Główna zmianą, którą proponujemy – to czasowe zawieszenie Programu Bezpieczny Pacjent i skupieniu się na aktywnościach, którym przyświeca cel edukacyjno-informacyjny. W przyszłym roku chcemy się skupić przede wszystkim na aktywnościach, które podniosą świadomość osób niedosłyszących nt. niedosłuchu, jego wpływu nażycie człowieka oraz świadomość decydentów.

Dokument z głównymi założeniami –

WALNE ZEBRANIE 2020

W dniu 5.09.2020, o godz. 11.00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej – część Członków PSPS była obecna na sali, a część uczestniczyła w formie zdalnej. Dzięki zmianom w Statucie PSPS wprowadzonym w ostatnim roku – możliwe było głosowanie poprzez pełnomocnika. Dzięki temu – pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej- Walne Zebranie Członków mogło się odbyć.
W trakcie Walnego Zebrania, Zarząd PSPS otrzymał absolutorium oraz zostało przyjęte sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z prac Zarządu PSPS za ostatni rok.

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Prezes PSPS

Sprawozdanie i protokół Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji Dla Członków

WALNE ZEBRANIE 2020

Niniejszym informujemy, że w dniu 5 września 2020, w Auli im. prof. F.Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Członków PSPS.

Zarzad PSPS

Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH wydzielonych sekcji

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer czasopisma Protetyka Słuchu Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w nim dla siebie szereg ciekawych informacji. Po raz pierwszy publikujemy artykuł tzw. case study (analiza przypadku), dot. terapii szumów usznych. Jest to niezwykle ciekawy artykuł, dokumentujący sposób postępowania oraz osiągnięte wyniki po zastosowaniu terapii TRT.

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze kwartalnika, zagrożenie koronawirusem spowodowało, że Zarząd PSPS zmuszony był podjąć decyzję o przesunięciu Jubileuszowego XXV Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu połączonego z Walnym Zebraniem Członków PSPS na następny rok. Informacje o terminie kongresu i Walnego Zebrania członków PSPS – znajdują się w zamieszczonej agendzie.

Jednocześnie z XXV Kongresem PSPS oraz Walnym Zebraniem Członków, obchodzić będziemy również 25-lecie istnienia PSPS. Będzie to zatem wyjątkowe wydarzenie – wyrażamy nadzieję, że wydarzeniu tym udział wezmą wszyscy byli i obecni członkowie PSPS.
W dniu 5 września planujemy Walne Zebranie Członków PSPS, na którym przedstawimy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu PSPS w ostatnim roku. Będzie to również okazja do dyskusji nad przyszłoroczną Kampanią Usłyszeć Świat – chcemy wsłuchać się w Państwa opinie i propozycje dot. zakresu Kampanii na 2021 rok. Propozycje te przedstawimy następnie potencjalnym Partnerom Kampanii.

W dalszym ciągu pracujemy nad stroną internetową kwartalnika. Wszystkie publikowane w kwartalniku artykuły będą wkrótce również dostępne w formie elektronicznej. Zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji artykułów i do dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. Zgodnie z przyjętymi zasadami, w kwartalniku będą publikowane prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Z wielu Podkreślamy, że niezwykle interesujące będą prace tzw. case study, (analiza przypadku) – prosimy o nadsyłanie swoich propozycji.

Mamy nadzieję, że „Protetyka Słuchu” w nowej szacie graficznej oraz możliwość korzystania z elektronicznej wersji poszczególnych artykułów, spełni Państwa oczekiwania, a zamieszczane w nim artykuły znajdą uznanie wśród Czytelników. Życzymy miłej lektury.

Wytyczne AEA dla protetyków

Jako protetycy słuchu, zapewniamy niezbędną opiekę zdrowotną i w tych krytycznych dniach musimy unikać sytuacji, w których nasza działalność byłaby ograniczona lub mogłaby spowodować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z jednej strony musimy być w stanie zapewnić niezbędną opiekę w pilnych sprawach.
Z drugiej strony nasi klienci, głównie w wieku 65+, są znacznie bardziej wrażliwi i podatni na Covid-19. Z tego powodu musimy zmniejszyć ryzyko zarażenia.
Dlatego opracowano 4-etapowy plan postępowania dla protetyków słuchu. Niemniej proszę również pamiętać o przestrzeganiu lokalnych wytycznych dotyczących opieki zdrowotnej dla Covid-19:

Szczegóły w sekcji AKTUALNOŚCI

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY