Linki dla protetyków

Ministerstwo Zdrowia i NFZ

 
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl

Uczelnie, ośrodki medyczne oraz instytucje

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu: www.ifps.org.pl
Instytut Akustyki – UAM Poznań: www.ia.amu.edu.pl
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy: www.ichs.pl

Uczelnie i instytucje zagraniczne

 
European Association of Hearing Aid Professionals: www.aea-audio.org/
The Heuser Hearing Institute: www.thehearinginstitute.org

Protetyk Słuchu – Kształcenie w Polsce
UCZELNIE WYŻSZE

 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki (studia I stopnia) – Poznań www.ia.amu.edu.pl
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Wydział Lekarski II (studia II stopnia) – Poznań www.ump.edu.pl

SZKOŁY POLICEALNE

 
Policealna Szkoła Audiologii Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Kajetany www.psa.ifps.org.pl
Studium Protetyki Słuchu – Wrocław www.protetyka-sluchu.com
Medyczne Studium Zawodowe Im. Prof. St. Liebharta – Lublin www.mszlublin.pl
Medyczna Szkoła Policealna – Rzeszów www.medyk-studium.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego- Łódź www.cku-lodz.edu.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Warszawa www.ckziu.waw.pl
Centrum Kształcenia Plejada – Szczecin www.plejada.edu.pl
Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku www.sp1oz.pl
Zespół Jednostek Edukacyjnych – Kraków www.zjewm.krakow.pl
Szkoła Policealna im. Prof. Z. Religi – Olsztyn www.medyk.olsztyn.pl
Policealna Szkoła Protetyki Słuchu – Bydgoszcz www.skk.pl
Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie i Olsztynie www.szkolymedyczne.pl

Producenci

 
Audifon: www.audifon.de
Audioservice: www.audioservice.de
Hansaton: www.hansaton.de
Himsa (Noah): www.himsa.com
Interacoustics: www.interacoustics.com
Madsen Electronics: www.madsen.com
Oticon A/S: www.oticon.com
Phonak: www.phonak.com
GN ReSound: www.gnresound-group.com
Rexton: www.rexton.com
Starkey: www.starkey.com
Unitron Industries Ltd.: www.unitron.com
Widex: www.widex.com
Audibel: www.audibel.com/hearing-aids
Bernafon: www.bernafon.pl
Interton: www.interton-polska.pl
Sonic: www.sonic.pl

Czasopisma specjalistyczne

 
The Hearing Journal: www.thehearingjournal.com
Miesięcznik “Słyszę …”: slysze.sponin.org.pl/index.php

Członkowie wspierający

 
Acustica Sp. z o. o.: www.bernafon.pl
Audio-Service: www.audioservice.pl
Interton.pl Sp. z o.o.: www.interton-polska.eu
KIND Aparaty Słuchowe: www.kind.pl
Oticon Polska Sp.z o.o.: www.oticon.pl
Phonak: www.phonak.pl
Qpharma Sp. z o.o.: www.qpharma.pl
Siemens: www.bestsoundtechnology.com
Widex Polska sp.z o.o.: www.widex.com.pl

Inne strony poświęcone tematyce związanej ze słuchem

 
Audiology News Network: www.audiologyonline.com
Organizacja Hear-it: www.hear-it.org
Strona Kampanii społecznej “Usłyszeć świat”: www.slyszymy.pl