PSPS

Projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu. Dotyczy on uregulowania warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych nie objętych dotąd regulacjami ustawowymi.

Pełna treść projektu dostępna jest dla Członków po zalogowaniu się na stronie: https://psps.pl/dokumenty-odnosnie-ustawy-o-niektorych-zawodach-medycznych/