PSPS

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dnia 7 marca 2023 roku odbyło się Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zorganizowane w Senacie z okazji Światowego Dnia Słuchu pod hasłem przewodnim „Ochrona słuchu dla wszystkich – uczyńmy to rzeczywistością”. Posiedzenie prowadzone było przez Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Senatora Jana Filipa Libickiego. Pierwszym etapem Posiedzenia było krótkie zapoznanie z tematyką oraz powitanie gości. Następnie Pan Senator podkreślił, że niedosłuch nie dotyczy tylko osób starszych, ale również osób w młodszym wieku. Jest to bardzo poważny problem, który wpływa na pogorszenie jakości i komfortu życia. W związku z tym należy wspierać i promować ochronę słuchu wśród społeczeństwa, zarówno u osób młodszych, jak i seniorów.

Następnie głos zabrała Pani Senator Beata Małecka-Libera, która zaznaczyła, iż Komisja Zdrowia jest otwarta na wszelkie tematy, które zostaną poruszone na Posiedzeniu. Dodatkowo podkreślone zostało, że ochrona słuchu jest wyzwaniem XXI wieku ze względu na otaczające nas środowisko i wszechobecny hałas. W związku z tym niezmiernie ważna jest profilaktyka słuchu.

Jako następna głos zabrała Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu Iwona Król. Tematem wystąpienia była ochrona słuchu dla wszystkich – raport WHO na temat słuchu na świecie. Podkreślone zostało to, jak ważną rolę odgrywa narząd słuchu w życiu codziennym oraz jak ważne jest promowanie ochrony układu słuchowego i uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie.

Następną prezentację przedstawiła Pani Profesor Dorota Hojan-Jezierska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematem wykładu był zawód protetyka słuchu. Pani Profesor podkreśliła jak ważne jest kształcenie w zakresie protetyki słuchu oraz jaka jest rola protetyka słuchu w diagnostyce i rehabilitacji osób z niedosłuchem.

Przedstawiona została także prezentacja dotycząca Kampanii „Usłyszeć Świat”. Wystąpienie Członka Zarządu PSPS – Pani Kingi Dotki skupiało się na podsumowaniu działań PSPS oraz przedstawieniu aktywności podejmowanych w ramach Kampanii „Usłyszeć Świat”.

Jako kolejny głos zabrał Pan Profesor Krzysztof Kochanek z Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu w Kajetanach. Tematem wystąpienia była wczesna diagnostyka słuchu – rodzaje badań audiologicznych. Podkreślona została istotność jak najwcześniejszego wykrywania ubytków słuchu i wprowadzania interwencji w tym zakresie. Nieodłącznym elementem diagnostyki zaburzeń słuchu jest konieczność stosowania zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych badań słuchu.

Kolejną prezentację przedstawiła Pani Wiceprezes PSPS Halina Paliwoda. Temat wystąpienia – Nie lecz słuchu na bazarze – miał na celu zwrócenie uwagi na problem dotyczący wielu oszustw, na które narażeni są pacjenci z niedosłuchem. Przytoczone zostały artykuły przedstawiające nieprawdziwe rozwiązania, które rzekomo mają zregenerować komórki słuchowe czy przywrócić słuch, co bardzo wprowadza w błąd osoby cierpiące na niedosłuch. Niebezpieczne są także powszechnie reklamowane urządzenia – wzmacniacze słuchu, które sprzedawane są jako profesjonalne aparaty słuchowe. Pani Wiceprezes zwróciła uwagę na to, aby nie korzystać z tego typu urządzeń, ponieważ nie są to wyroby medyczne, które pomogą pacjentom z niedosłuchem, a wręcz przeciwnie – mogą jedynie zaszkodzić.

Ostatni wykład był zaprezentowany przez Panią Doktor Annę Furman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Tematem wystąpienia była Neuroplastyczność mózgu – trening słuchowy. Podkreślone zostało jak duże zmiany zachodzą w mózgu człowieka pod wpływem wielu czynników środowiskowych, pojawiających się uszkodzeń czy też patologii. Przedstawiono ogromną zdolność mózgu do reorganizacji i kompensacji różnego rodzaju ubytków, w tym ubytku słuchu.

Ostatnim etapem Posiedzenia była dyskusja dotycząca przedstawionych prezentacji. Uczestnicy Posiedzenia mieli okazję zadać pytania oraz  poruszyć dodatkowe zagadnienia. Po przeprowadzonej dyskusji Pan Senator zakończył Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Posiedzenia poprzez obejrzenie retransmisji dostępnej pod poniższym linkiem:

Dnia 7 marca 2023 roku odbyło się Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zorganizowane w Senacie z okazji Światowego Dnia Słuchu pod hasłem przewodnim „Ochrona słuchu dla wszystkich – uczyńmy to rzeczywistością”. Posiedzenie prowadzone było przez Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Senatora Jana Filipa Libickiego. Pierwszym etapem Posiedzenia było krótkie zapoznanie z tematyką oraz powitanie gości. Następnie Pan Senator podkreślił, że niedosłuch nie dotyczy tylko osób starszych, ale również osób w młodszym wieku. Jest to bardzo poważny problem, który wpływa na pogorszenie jakości i komfortu życia. W związku z tym należy wspierać i promować ochronę słuchu wśród społeczeństwa, zarówno u osób młodszych, jak i seniorów.

Następnie głos zabrała Pani Senator Beata Małecka-Libera (?), która zaznaczyła, iż Komisja Zdrowia jest otwarta na wszelkie tematy, które zostaną poruszone na Posiedzeniu. Dodatkowo podkreślone zostało, że ochrona słuchu jest wyzwaniem XXI wieku ze względu na otaczające nas środowisko i wszechobecny hałas. W związku z tym niezmiernie ważna jest profilaktyka słuchu.

Następnie zaprezentowane zostały krótkie wykłady w następującej kolejności:

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS) – Pani Iwona Król; „Ochrona słuchu dla wszystkich – raport WHO na temat słuchu na świecie”.

Pani Profesor Dorota Hojan-Jezierska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; „Zawód protetyka słuchu – jego kształcenie i ważna rola w procesie diagnostycznym i rehabilitacyjnym”.

Członek Zarządu PSPS – Pani Kinga Dotka; „Działania edukacyjno-informacyjne PSPS. Kampania Usłyszeć Świat”.

Pan Profesor Krzysztof Kochanek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach; „Wczesna diagnostyka słuchu – rodzaje badań audiologicznych”.

Wiceprezes PSPS – Pani Halina Paliwoda; „Nie lecz słuchu na bazarze. Niebezpieczne Wzmacniacze słuchu”.

Pani Doktor Anna Furman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu; „Neuroplastyczność mózgu – trening słuchowy”.

 

Ostatnim etapem Posiedzenia była dyskusja dotycząca przedstawionych prezentacji. Uczestnicy Posiedzenia mieli okazję zadać pytania oraz  poruszyć dodatkowe zagadnienia. Po przeprowadzonej dyskusji Pan Senator zakończył Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Posiedzenia poprzez obejrzenie retransmisji dostępnej pod poniższym linkiem:
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,194,1,komisja-rodziny-polityki-senioralnej-i-spolecznej.html