Badania i protetyka słuchu - PSPS

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu – informuje

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu informuje o opublikowaniu w Bazie Konkurencyjności dwóch ogłoszeń w ramach projektu pt. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach”, realizowanego  w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”:

  1. Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Obsługa sekretariatu w ramach projektu pt. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach (funduszeeuropejskie.gov.pl)

  1. Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Pełnienie funkcji Koordynatora ds. egzaminów i certyfikacji w ramach projektu pt. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”:

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie protetyki słuchu na terenie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzącego Policealną Szkołę Audiologii w Kajetanach (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Informacji w sprawie ogłoszonych zapytań ofertowych udziela Pani Kinga Dotka, e-mail: kinga.dotka@psps.pl.