Aktualnosci PSPS - Protetyka Słuchu

List do Senatora Jana Filipa Libickiego

Szanowni Państwo,

W dniu 1 grudnia br. został przesłany mail do Senatora Jana Filipa Libickiego w sprawie niezwykle ważnej dla środowiska protetyków słuchu w Polsce – ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia.
Treść listu dostępna w zakładce dla członków – aktualności.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes PSPS