sommerrey

Informacja prawna dot. reklamy wyrobów medycznych

Szanowni Państwo,

w zakładce dla członków, po zalogowaniu się , udostępniamy opinię prawną dotyczącą zapisów Ustawy o wyrobach medycznych – sporządzoną na zlecenie PSPS.