PSPS | Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Trwa akcja "Dziękujemy za 20 lat Programu Badań Przesiewowych Słuchu Noworodków".

Dzięki współpracy PSPS i Sztabu Ławica zostały wystawione aukcje badań słuchu, z których wylicytowane kwoty w całości trafią do WOŚP.
Wszystkie badania zostaną wykonane w punktach protetycznych naszych członków zwyczajnych, których lista znajduje się poniżej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w licytacjach!

Jak dobrać aparat słuchowy?

Jako Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu od lat dbamy o to, aby obsługa osób niedosłyszących była w Polsce na najwyższym poziomie. W dobie rozwoju multimediów, w tym Internetu, wielu informacji wyszukujemy właśnie na stronach www. Bardzo często jednak informacje tam znalezione nie są prawdziwe lub co najmniej nierzetelne.

Refundacja NFZ aparatu słuchowego

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały uproszczone Wnioski o dofinansowanie do aparatów słuchowych mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia z i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne.
refundacja aparatu sluchowego NFZ

Poznaj program

Usłyszeć świat

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Wszystko na temat słuchu:

zmysł słuchu, medycyna, problemy ze słuchem - sprawdź!

Członkowie wspierający

Skip to content