refundacja aparatu sluchowego NFZ

Refundacja NFZ aparatu słuchowego

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, regulujące m.in zagadnienia związane z dofinansowaniem NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne.

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury zostały dodatkowo uproszczone, wnioski o dofinansowanie mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne. W związku z tym nie ma potrzeby osobistego potwierdzania wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ. Ponadto, istnieje możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ (uprzednio korekta zlecenia wymagała ponownej wizyty pacjenta u lekarza).

Aparaty słuchowe NFZ dofinansowuje w zależności od stopnia ubytku słuchu oraz w zależności od wieku. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 30 dB. Osoby starsze jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 40 dB, co jest jednoznaczne z niepełnosprawnością słuchową o co najmniej II stopniu.

Wartości dofinansowań podsumowują poniższe dwie tabele:

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne
Osoba dorosła powyżej 26 roku życia po 700 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana po 1000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do wkładki indywidualnej)
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia po 2000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 3 lata 60 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia 2750 zł do systemu wspomagającego słyszenie – system FM raz na 5 lat
Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne
Osoba dorosła po 1260 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat
Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana po 1800 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia po 1800 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 3 lata

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.
Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla Państwa powiatu prosimy kliknąć na poniższy link:
http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisać „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce google (www.google.pl)
Chcąc znaleźć MOPS (MOPR) dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPS nazwa miasta” (np.: MOPS Warszawa) w wyszukiwarce google (www.google.pl)
Na powyższych stronach w zakładkach „powiatowy zespół do spraw orzekania niepełnosprawności”, można dowiedzieć się również w jaki sposób można uzyskać „orzeczenie niepełnosprawności”.