Refundacja NFZ aparatu słuchowego

Od 1 stycznia 2023 r. nowe, wyższe kwoty dofinansowania NFZ do zakupu wyrobów medycznych.

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały uproszczone Wnioski o dofinansowanie do aparatów słuchowych mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia z i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Wraz z 1 stycznia 2023 roku zostały znacznie podniesione kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych oraz zmniejszono udział pacjenta w dopłacie do zakupu systemu wspomagającego słyszenie.

Poniżej przedstawiono obecne kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz systemów wspomagających słyszenie.

 

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym- wg potrzeby wymiany   

po 1050 zł  x 2 do  aparatu słuchowego,

po 50 zł x 2 do wkładek usznych indywidualnych.

 

Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana

po 1500 zł x 2 do  aparatu słuchowego,

po 50 zł x 2 do wkładki usznych indywidualnej.

 

Dziecko i osoba do 26 roku życia  

po 3000 zł x2 do aparatu słuchowego, raz na 3 lata,

po 60 zł x 2 do wkładek indywidualnych wg potrzeby wymiany.

 

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym- wg potrzeby wymiany   

po 2100 zł x2 do  aparatu słuchowego.

Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana
po 3000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat

Dziecko i osoba do 26 roku życia

po 3000 zł x2 , raz na 3 lata

 

Dofinansowanie NFZ do systemu wspomagającego słyszenie jest przyznawane dziecku ( osobie do 26 roku życia) w kwocie 3850 zł  raz na 5 lat.

 


 

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, regulujące m.in zagadnienia związane z dofinansowaniem NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne.

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury zostały dodatkowo uproszczone, wnioski o dofinansowanie mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne. W związku z tym nie ma potrzeby osobistego potwierdzania wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ. Ponadto, istnieje możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ (uprzednio korekta zlecenia wymagała ponownej wizyty pacjenta u lekarza).

Aparaty słuchowe NFZ dofinansowuje w zależności od stopnia ubytku słuchu oraz w zależności od wieku. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 30 dB. Osoby starsze jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 40 dB, co jest jednoznaczne z niepełnosprawnością słuchową o co najmniej II stopniu.

Wartości dofinansowań podsumowują poniższe dwie tabele:

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne
Osoba dorosła powyżej 26 roku życia po 700 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana po 1000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat 50 zł x 2 (do wkładki indywidualnej)
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia po 2000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 3 lata 60 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych)
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia 2750 zł do systemu wspomagającego słyszenie – system FM raz na 5 lat
Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne
Osoba dorosła po 1260 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat
Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana po 1800 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat
Dziecko i osoba dorosła do 26 roku życia po 1800 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 3 lata

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.
Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla Państwa powiatu prosimy kliknąć na poniższy link:
http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisać „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce google (www.google.pl)
Chcąc znaleźć MOPS (MOPR) dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPS nazwa miasta” (np.: MOPS Warszawa) w wyszukiwarce google (www.google.pl)
Na powyższych stronach w zakładkach „powiatowy zespół do spraw orzekania niepełnosprawności”, można dowiedzieć się również w jaki sposób można uzyskać „orzeczenie niepełnosprawności”.