refundacja aparatu sluchowego NFZ

02

kw.

Refundacja NFZ aparatu słuchowego

Od roku 2014 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2013, regulujące m.in zagadnienia związane z dofinansowaniem NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne. Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury zostały dodatkowo uproszczone, wnioski o dofinansowanie mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu […]

Aktualnosci PSPS - Protetyka Słuchu

02

kw.

Jak dobrać aparat słuchowy?

Szanowni Państwo! Jako Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu od lat dbamy o to, aby obsługa osób niedosłyszących była w Polsce na najwyższym poziomie. W dobie rozwoju multimediów, w tym Internetu, wielu informacji wyszukujemy właśnie na stronach www. Bardzo często jednak informacje tam znalezione nie są prawdziwe lub co najmniej nierzetelne. Dlatego postanowiliśmy ułatwić Państwu proces doboru nowego aparatu[…]

Usłyszeć Świat

01

kw.

Kampania „USŁYSZEĆ ŚWIAT”

Zarząd PSPS opracował główne założenia i cele Kampanii Usłyszeć Świat na rok 2021. Główna zmianą, którą proponujemy – to czasowe zawieszenie Programu Bezpieczny Pacjent i skupieniu się na aktywnościach, którym przyświeca cel edukacyjno-informacyjny. W przyszłym roku chcemy się skupić przede wszystkim na aktywnościach, które podniosą świadomość osób niedosłyszących nt. niedosłuchu, jego wpływu nażycie człowieka oraz świadomość decydentów.[…]

psps

15

kw.

Nowy statut PSPS

Nowy statut PSPS Obowiązuje od 24-02-2020 roku Szanowni Państwo, W dniu 24.02.2020 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przyjął nowy Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Od tego dnia obowiązuje nowy Statut przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSPS w dniu 26.10.2019 roku. W tym miejscu pragnę podziękować[…]