konkurs chopinowski

07

paź

Konkurs Chopinowski dla użytkowników aparatów słuchowych i implantów

Trwa XVIII Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla użytkowników aparatów słuchowych i implantów ślimakowych. Konkurs właśnie się odbywa i będzie trwał do 23.10.2021. W trakcie konkursu osoby niedosłyszące mogą skorzystać z systemu Roger, by mogły w sposób jeszcze pełniejszy słuchać cudownych dźwięków muzyki Chopina. W salach Filharmonii Narodowej, gdzie odbywa się Konkurs, został zamontowany specjalistyczny system umożliwiający […]

RPP

06

paź

Apel Rzecznika Praw Pacjenta do placówek medycznych

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z Apelem Rzecznika Praw Pacjenta do kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o ograniczeniach w dostępie do świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Apel zwraca uwagę na częste trudności w komunikacji. Pełna treść apelu w dokumencie PDF.  

pomoc seniorom

15

kw.

Pomagamy Seniorom

Pomagamy Seniorom Musimy, my jako społeczeństwo sobie pomagać, bo jeśli nie my to kto?   Szanowni Państwo, Na co dzień dbamy i pomagamy naszym klientom-pacjentom usłyszeć świat, który ich otacza zwłaszcza seniorom. Mamy świadomość, że na co dzień jesteśmy zabiegani pilnowaniem i dbaniem o nasze interesy jak i nasze rodziny. W tych trudnych czasach dla nas wszystkich[…]

Aktualnosci PSPS - Protetyka Słuchu

02

kw.

Moja historia niedosłuchu

W tym miejscu chcemy dzielić się z Państwem historiami pacjentów, które mają pobudzić wyobraźnię innych osób niedosłyszących. Wielokrotnie nie zastanawiamy się nad tym że przez pewne swoje działania możemy stracić słuch, a z drugiej strony osoby które już swój słuch straciły, obawiają się używania samych aparatów słuchowych. Historie tu umieszczane mają zarówno uświadamiać o konsekwencjach rozwoju technologicznego,[…]