PSPS

14

kwi

Projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu. Dotyczy on uregulowania warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych nie objętych dotąd regulacjami ustawowymi. Pełna treść projektu dostępna jest dla Członków po zalogowaniu się na stronie: https://psps.pl/dokumenty-odnosnie-ustawy-o-niektorych-zawodach-medycznych/

PSPS

10

mar

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dnia 7 marca 2023 roku odbyło się Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zorganizowane w Senacie z okazji Światowego Dnia Słuchu pod hasłem przewodnim „Ochrona słuchu dla wszystkich – uczyńmy to rzeczywistością”. Posiedzenie prowadzone było przez Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Senatora Jana Filipa Libickiego. Pierwszym etapem Posiedzenia było krótkie zapoznanie z[…]