nekrolog

Żegnamy Prof. dr hab. Edwarda Ozimka

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 3 lipca 2021 roku zmarł

Prof. dr hab. Edward Ozimek

Profesor Katedry Akustyki
Wydziału Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

autorytet w obszarze psychoakustyki oraz akustyki pomieszczeń

wieloletni Kierownik Katedry Akustyki i Dyrektor Instytutu Akustyki

Kierownik Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki

 

Odszedł od nas człowiek ogromnej dobroci, skromności, wiedzy i kultury.

Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca
i wychowawca wielu pokoleń akustyków,

Pan Profesor był wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra naszego Uniwersytetu.

Wraz ze śmiercią Pana Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu, Wydziału Fizyki oraz Katedry Akustyki poniosły wielką stratę.

 

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 9 lipca br. o godz. 10.30

w kościele p.w. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

a pogrzeb odbędzie się o godz. 12.45 na cmentarzu Miłostowo.

 

Dziekan Wydziału Fizyki UAM

z Radą Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia

Kierownik Katedry Akustyki UAM z

pracownikami, doktorantami i studentami