Walne Zebrania PSPS

Walne Zebranie – Marzec 2021

Szanowni Państwo,

Niestety, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję, że w planowanym dotychczasowo terminie WZCz oraz Kongresu PSPS odbędzie się tylko Walne Zebranie Członków PSPS, tj. w dniu 20.03.2021, na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Zebranie to odbędzie się w formie hybrydowej – część członków będzie mogła uczestniczyć “na miejscu”, a reszta członków – łącząc się zdalnie. W podobny sposób zorganizowaliśmy Walne Zebranie Członków w roku 2020.

Nie chcemy przesuwać terminu tego zebrania. Jest to spowodowane faktem, że Walne Zebranie Członków powinno przyjąć sprawozdanie finansowe oraz dodatkowo jest to zebranie podczas którego, wybierany będzie nowy Prezes i nowy Zarząd PSPS.

Pracujemy obecnie nad tym, w jaki sposób – zgodny ze Statutem PSPS – przeprowadzić sprawnie zgłaszanie kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji rewizyjnej oraz głosowania nad tymi kandydaturami i sprawozdaniem finansowym.

Proponuję przesunięcie Kongresu PSPS, podczas którego mieliśmy świętować 25-lecie PSPS oraz 25 Kongres PSPS na jesień tego roku. O miejscu i dacie Kongresu będzie oczywiście decydował nowy Prezes i Zarząd PSPS.

W najbliższym czasie zostanie przesłana do Państwa kolejne informacje nt. Walnego Zebrania Członków PSPS, w tym sposób zgłaszania kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji rewizyjnej.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes PSPS