zebranie

Walne zebranie 2020

W dniu 5.09.2020, o godz. 11.00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej – część Członków PSPS była obecna na sali, a część uczestniczyła w formie zdalnej. Dzięki zmianom w Statucie PSPS wprowadzonym w ostatnim roku – możliwe było głosowanie poprzez pełnomocnika. Dzięki temu – pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej- Walne Zebranie Członków mogło się odbyć.

W trakcie Walnego Zebrania, Zarząd PSPS otrzymał  absolutorium oraz  zostało przyjęte sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z prac Zarządu PSPS za ostatni rok.

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski

Prezes PSPS

 

walne PSPS