Badania i protetyka słuchu - PSPS

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Dnia 25.07.2023 zostały wysłane uwagi do projektu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dostępne po zalogowaniu.