PSPS

Ustawa zawodowa – Pisma

W zawiązku z zaawansowanymi pracami nad projektem ustawy o niektórych  zawodach medycznych , informujemy że pozostajemy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia – Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych. Mamy zapewnienia , że jesteśmy jedyna organizacją reprezentująca protetyków słuchu , która będzie zaproszona do szczegółowych prac nad ta ustawa (w  zakresie naszego zawodu).