Kwartalnik_PSPS

Strona internetowa czasopisma Protetyka Słuchu

Szanowni Państwo,

Czasopismo Protetyka Słuchu, Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, który zastąpił dotychczas wydawany Biuletyn PSPS, ma swoją stronę internetową pod adresem: kwartalnik.psps.pl.
Zamieszczamy na tej stronie wszystkie artykuły publikowane w kwartalniku. Dodatkowo, zamieszczamy na tej stronie archiwalne wydania Biuletynu PSPS. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu otrzymują bezpłatne wydanie kwartalnika w wersji drukowanej.

Zapraszamy do lektury,

Prof. R. Gołębiewski
Prezes PSPS