Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Relacja z Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

W sobotę 26.03.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Spotkanie miało charakter hybrydowy – wielu członków łączyło się online.

Zarząd przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia, omawiano również prace nad Ustawą zawodową. Komisja Rezwizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021.

W tym dniu odbyły się również:

  • spotkanie Zarządu z firmami wspierającymi Kampanie Usłyszeć Świat,
  • spotkanie Zarządu z firmami wspierającymi Stowarzyszenie.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu