Badania i protetyka słuchu - PSPS

Rejestr protetyków słuchu

Dnia 26 marca 2024 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonania Zawodu Medycznego. Wpis do rejestru to warunek niezbędny, który uprawnia do wykonywania zawodu medycznego objętego ustawą (Dz.U. z 2023 poz.1972)

Składanie wniosków możliwe jest jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę: rizm.ezdrowie.gov.pl

Dokument wymagany do załączenia to zdjęcie lub scan dyplomu nadającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł, a numer konta generowany jest na końcu wniosku.

Osoby wykonujące zawód protetyka mają pół roku na zarejestrowanie się.

 

Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać pod numerem 19239 lub mailowo rizm.serwis.ezdrowie@cez.gov.pl