Od 1 stycznia 2023 r. nowe, wyższe kwoty dofinansowania NFZ do zakupu wyrobów medycznych.

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały uproszczone Wnioski o dofinansowanie do aparatów słuchowych mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza (lub tele-porady) uzyska potwierdzenie zlecenia z i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Wraz z 1 stycznia 2023 roku zostały znacznie podniesione kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych oraz zmniejszono udział pacjenta w dopłacie do zakupu systemu wspomagającego słyszenie.

Poniżej przedstawiono obecne kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz systemów wspomagających słyszenie.

 

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym- wg potrzeby wymiany   

po 1050 zł  x 2 do  aparatu słuchowego,

po 50 zł x 2 do wkładek usznych indywidualnych.

 

Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana

po 1500 zł x 2 do  aparatu słuchowego,

po 50 zł x 2 do wkładki usznych indywidualnej.

 

Dziecko i osoba do 26 roku życia  

po 3000 zł x2 do aparatu słuchowego, raz na 3 lata,

po 60 zł x 2 do wkładek indywidualnych wg potrzeby wymiany.

 

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła powyżej 26 roku życia – raz na 5 lat

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym- wg potrzeby wymiany   

po 2100 zł x2 do  aparatu słuchowego.

 

Osoby uprzywilejowane: inwalida wojenny, osoba represjonowana
po 3000 zł do każdego aparatu słuchowego, raz na 5 lat

 

Dziecko i osoba do 26 roku życia

po 3000 zł x2 , raz na 3 lata

 

Dofinansowanie NFZ do systemu wspomagającego słyszenie jest przyznawane dziecku ( osobie do 26 roku życia) w kwocie 3850 zł  raz na 5 lat.