psps

Nowy statut PSPS

Nowy statut PSPS
Obowiązuje od 24-02-2020 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 24.02.2020 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przyjął nowy Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.
Od tego dnia obowiązuje nowy Statut przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSPS w dniu 26.10.2019 roku. W tym miejscu pragnę podziękować Państwu za udział w tym spotkaniu i za bardzo konstruktywną dyskusję. Wynik głosowania nad przyjęciem nowego Statutu pokazał, że środowisko PSPS oczekiwało tych zmian i nowej wersji Statutu.

Uprzejmie prosimy i zachęcamy o zapoznanie się z nowym Statutem PSPS.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes Zarządu