Kwartalnik_PSPS

Kolejny numer czasopisma Protetyka Słuchu – Kwartalnik

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer czasopisma Protetyka Słuchu Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w nim dla siebie szereg ciekawych informacji. Po raz pierwszy publikujemy artykuł tzw. case study (analiza przypadku), dot. terapii szumów usznych. Jest to niezwykle ciekawy artykuł, dokumentujący sposób postępowania oraz osiągnięte wyniki po zastosowaniu terapii TRT.

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze kwartalnika, zagrożenie koronawirusem spowodowało, że Zarząd PSPS zmuszony był podjąć decyzję o przesunięciu Jubileuszowego XXV Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu połączonego z Walnym Zebraniem Członków PSPS na następny rok. Informacje o terminie kongresu i Walnego Zebrania członków PSPS – znajdują się w zamieszczonej agendzie.

Jednocześnie z XXV Kongresem PSPS oraz Walnym Zebraniem Członków, obchodzić będziemy również 25-lecie istnienia PSPS. Będzie to zatem wyjątkowe wydarzenie – wyrażamy nadzieję, że wydarzeniu tym udział wezmą wszyscy byli i obecni członkowie PSPS.
W dniu 5 września planujemy Walne Zebranie Członków PSPS, na którym przedstawimy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu PSPS w ostatnim roku. Będzie to również okazja do dyskusji nad przyszłoroczną Kampanią Usłyszeć Świat – chcemy wsłuchać się w Państwa opinie i propozycje dot. zakresu Kampanii na 2021 rok. Propozycje te przedstawimy następnie potencjalnym Partnerom Kampanii.

W dalszym ciągu pracujemy nad stroną internetową kwartalnika. Wszystkie publikowane w kwartalniku artykuły będą wkrótce również dostępne w formie elektronicznej. Zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji artykułów i do dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. Zgodnie z przyjętymi zasadami, w kwartalniku będą publikowane prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Z wielu Podkreślamy, że niezwykle interesujące będą prace tzw. case study, (analiza przypadku) – prosimy o nadsyłanie swoich propozycji.

Mamy nadzieję, że „Protetyka Słuchu” w nowej szacie graficznej oraz możliwość korzystania z elektronicznej wersji poszczególnych artykułów, spełni Państwa oczekiwania, a zamieszczane w nim artykuły znajdą uznanie wśród Czytelników. Życzymy miłej lektury.