PSPS

Kalendarium wiosennych wydarzeń dla protetyków

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw wydarzeń wiosennych, które zainteresują każdego protetyka.

 

NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

NA KTÓRYCH BĘDĄ PORUSZANE ZAGADNIENIA

AUDIOLOGICZNO-PROTETYCZNO-SURDOPEDAGOGICZNE

________________________________________________________________________

4-5 marca 2023 (część 1) oraz 1-2 kwietnia 2023 (część 2), szkolenie z zakresu obiektywnych badań słuchu, Poznań

Centrum Akustyki i Słuchu przy Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zgłoszenia: awaku@amu.edu.pl

_______________________________________________________________________

7 marca 2023, Warszawa

World Hearing Day 2023 in the Parliament of Poland

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

_______________________________________________________________________

18 marca 2023, Poznań

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

________________________________________________________________________

 23-25 marca 2023, Poznań

VII Sympozjum Protetyka Słuchu w Medycynie i III Forum Młodych Badaczy

www.protetyka2023.bok-ump.pl

________________________________________________________________________________

14-16 kwietnia 2023, Białystok

I Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa w Białymstoku https://otolaryngologiaodpodstaw.pl/

________________________________________________________________________________

11-13 maja 2023, Berlin

7th European Pediatric Conference

https://www.xing-events.com/Phonak_Pediatric_Conference_Berlin2023.html

________________________________________________________________________________

18-20 maja 2023, Poznań

XVI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

http://www.audiofon2023.bok-ump.pl/teksty.php?plik=index.php