zebranie

01

kw.

WALNE ZEBRANIE – wrzesień 2020

W dniu 5.09.2020, o godz. 11.00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej – część Członków PSPS była obecna na sali, a część uczestniczyła w formie zdalnej. Dzięki zmianom w Statucie PSPS wprowadzonym w ostatnim roku – możliwe było głosowanie […]

Walne Zebrania PSPS

01

kw.

WALNE ZEBRANIE 2020

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że w dniu 5 września 2020, w Auli im. prof. F.Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Członków PSPS. Zarzad PSPS Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH wydzielonych sekcji.

psps

15

kw.

Nowy statut PSPS

Nowy statut PSPS Obowiązuje od 24-02-2020 roku Szanowni Państwo, W dniu 24.02.2020 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przyjął nowy Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Od tego dnia obowiązuje nowy Statut przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSPS w dniu 26.10.2019 roku. W tym miejscu pragnę podziękować[…]