Aktualnosci PSPS - Protetyka Słuchu

01

kw.

List do Senatora Jana Filipa Libickiego

Szanowni Państwo, W dniu 1 grudnia br. został przesłany mail do Senatora Jana Filipa Libickiego w sprawie niezwykle ważnej dla środowiska protetyków słuchu w Polsce – ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia. Treść listu dostępna w zakładce dla członków – aktualności. Pozdrawiam, Roman Gołębiewski Prezes PSPS

covid

01

kw.

Pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wystosowaliśmy pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju. Pisma dostępne są w zakładce dla Protetyka Słuchu oraz Członka PSPS. Pozdrawiam, Roman Gołębiewski Prezes PSPS ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROZWOJU Plik dokumentu odpowiedzi dostępny jest w zakładce Dla Protetyka Słuchu oraz Dla Członka PSPS (po zalogowaniu).

Usłyszeć Świat

01

kw.

Kampania „USŁYSZEĆ ŚWIAT”

Zarząd PSPS opracował główne założenia i cele Kampanii Usłyszeć Świat na rok 2021. Główna zmianą, którą proponujemy – to czasowe zawieszenie Programu Bezpieczny Pacjent i skupieniu się na aktywnościach, którym przyświeca cel edukacyjno-informacyjny. W przyszłym roku chcemy się skupić przede wszystkim na aktywnościach, które podniosą świadomość osób niedosłyszących nt. niedosłuchu, jego wpływu nażycie człowieka oraz świadomość decydentów.[…]

Kwartalnik_PSPS

01

kw.

Kolejny numer czasopisma Protetyka Słuchu – Kwartalnik

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer czasopisma Protetyka Słuchu Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w nim dla siebie szereg ciekawych informacji. Po raz pierwszy publikujemy artykuł tzw. case study (analiza przypadku), dot. terapii szumów usznych. Jest to niezwykle ciekawy artykuł, dokumentujący sposób postępowania oraz osiągnięte wyniki po zastosowaniu[…]