30-lecie_PS

06

maj

30-lecie Protetyki Słuchu

W dniu 11 czerwca 2022 roku, o godz. 12.00, Katedra Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje uroczystość 30-lecia Protetyki Słuchu na naszym Uniwersytecie. Na uroczystość tę serdecznie zapraszamy wszystkich wykładowców, naszych absolwentów oraz osoby zainteresowane tematyką Protetyki Słuchu. Warunkiem udziału w tej uroczystości jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://forms.office.com/r/0Q37sTDrsh , do dnia 19 maja 2022 roku oraz […]

INDA

13

kw.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

27 kwietnia 2022 roku odbywa się kolejna światowa edycja Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Jego poznańskie obchody to świetna okazja do poznania zagrożeń jakie niesie hałas we współczesnym świecie i sposobów walki z nim. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został ustanowiony przez amerykańską organizację League for the Hard of Hearing (pol. Liga Niedosłyszących). Organizacja ta powstała w[…]

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

29

mar

Relacja z Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

W sobotę 26.03.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Spotkanie miało charakter hybrydowy – wielu członków łączyło się online. Zarząd przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia, omawiano również prace nad Ustawą zawodową. Komisja Rezwizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021. W tym dniu odbyły się również: spotkanie Zarządu z firmami wspierającymi Kampanie Usłyszeć[…]