PSPS

14

kw.

Projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu. Dotyczy on uregulowania warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych nie objętych dotąd regulacjami ustawowymi. Pełna treść projektu dostępna jest dla Członków po zalogowaniu się na stronie: https://psps.pl/dokumenty-odnosnie-ustawy-o-niektorych-zawodach-medycznych/

PSPS

10

mar

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dnia 7 marca 2023 roku odbyło się Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zorganizowane w Senacie z okazji Światowego Dnia Słuchu pod hasłem przewodnim „Ochrona słuchu dla wszystkich – uczyńmy to rzeczywistością”. Posiedzenie prowadzone było przez Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Senatora Jana Filipa Libickiego. Pierwszym etapem Posiedzenia było krótkie zapoznanie z[…]

PSPS

02

mar

VII Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE,

Szanowni Państwo, W imieniu przewodniczącej komitetu naukowego i organizacyjnego Pani prof. dr hab. Doroty Hojan-Jezierskiej zapraszamy Panstwa na Konferencje – VII Sympozjum Protetyka Słuchu w Medycynie, która odbędzie się dnia 23-24 marca 2023 roku w Centrum Kongresowo Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stronie PSPSu. Link do strony konferencji: http://www.protetyka2023.bok-ump.pl Zapraszamy