Badania i protetyka słuchu - PSPS

02

kwi

Rejestr protetyków słuchu

Dnia 26 marca 2024 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonania Zawodu Medycznego. Wpis do rejestru to warunek niezbędny, który uprawnia do wykonywania zawodu medycznego objętego ustawą (Dz.U. z 2023 poz.1972) Składanie wniosków możliwe jest jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę: rizm.ezdrowie.gov.pl Dokument wymagany do załączenia to zdjęcie lub scan dyplomu nadającego uprawnienia do wykonywania […]

Badania i protetyka słuchu - PSPS

14

lis

Terapia szumów usznych TRT w leczeniu szumów usznych

Terapia szumów usznych TRT w leczeniu szumów usznych oraz obniżonej tolerancji dźwięków (Hyperacusis i mizofonia) – to temat szkolenia, które w dniach 08-10.12.2023r. poprowadzi prof. Paweł Jastreboff w Poznaniu. Trzydniowy kurs zakończy się otrzymaniem certyfikatu dającego uprawnienia do stosowania tej metody w Polsce.

psps-wosp

14

lis

Wspólna akcja PSPS i poznańskiego sztabu WOŚP Ławica

Ruszyła wspólna akcja PSPS i poznańskiego sztabu WOŚP Ławica – „Dziękujemy za 20 lat Programu Badań Przesiewowych Słuchu Noworodków”. Zasada jest prosta – do akcji zgłaszają się gabinety protetyczne i deklarują wykonanie dwóch pakietów badań – dla dziecka i dorosłego. Aukcję wystawi sztab Ławica dla każdego z gabinetów, który się zgłosił. Pieniądze z aukcji w całości trafiają[…]