PSPS

26

kw.

Protetycy Słuchu mają kilka powodów, aby popierać ustawę o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych ma regulować zasady wykonywania 17 zawodów, które nie zostały uregulowane do tej pory. W dniu 11.04.2023 projekt trafił do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i ma zostać zaopiniowany. Nie wszystkie grupy zawodowe, których dotyczy projekt są zadowolone z jego przepisów. Protest ogłosili logopedzi, którzy domagają się odrębnej ustawy. Zastrzeżenia zgłosili także dietetycy i […]

PSPS

14

kw.

Projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej 17 zawodów w tym zawód protetyka słuchu. Dotyczy on uregulowania warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych nie objętych dotąd regulacjami ustawowymi. Pełna treść projektu dostępna jest dla Członków po zalogowaniu się na stronie: https://psps.pl/dokumenty-odnosnie-ustawy-o-niektorych-zawodach-medycznych/