Kwartalnik_PSPS

01

kw.

Strona internetowa czasopisma Protetyka Słuchu

Szanowni Państwo, Czasopismo Protetyka Słuchu, Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, który zastąpił dotychczas wydawany Biuletyn PSPS, ma swoją stronę internetową pod adresem: kwartalnik.psps.pl. Zamieszczamy na tej stronie wszystkie artykuły publikowane w kwartalniku. Dodatkowo, zamieszczamy na tej stronie archiwalne wydania Biuletynu PSPS. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu otrzymują bezpłatne wydanie kwartalnika w wersji drukowanej. Zapraszamy do lektury, Prof. […]

Walne Zebrania PSPS

01

kw.

Walne Zebranie – Marzec 2021

Szanowni Państwo, Niestety, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję, że w planowanym dotychczasowo terminie WZCz oraz Kongresu PSPS odbędzie się tylko Walne Zebranie Członków PSPS, tj. w dniu 20.03.2021, na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Zebranie to odbędzie się w formie hybrydowej – część członków będzie mogła uczestniczyć “na miejscu”, a reszta członków – łącząc[…]