covid

01

kw.

Pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wystosowaliśmy pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju. Pisma dostępne są w zakładce dla Protetyka Słuchu oraz Członka PSPS. Pozdrawiam, Roman Gołębiewski Prezes PSPS ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROZWOJU Plik dokumentu odpowiedzi dostępny jest w zakładce Dla Protetyka Słuchu oraz Dla Członka PSPS (po zalogowaniu).

Usłyszeć Świat

01

kw.

Kampania „USŁYSZEĆ ŚWIAT”

Zarząd PSPS opracował główne założenia i cele Kampanii Usłyszeć Świat na rok 2021. Główna zmianą, którą proponujemy – to czasowe zawieszenie Programu Bezpieczny Pacjent i skupieniu się na aktywnościach, którym przyświeca cel edukacyjno-informacyjny. W przyszłym roku chcemy się skupić przede wszystkim na aktywnościach, które podniosą świadomość osób niedosłyszących nt. niedosłuchu, jego wpływu nażycie człowieka oraz świadomość decydentów.[…]

zebranie

01

kw.

WALNE ZEBRANIE – wrzesień 2020

W dniu 5.09.2020, o godz. 11.00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej – część Członków PSPS była obecna na sali, a część uczestniczyła w formie zdalnej. Dzięki zmianom w Statucie PSPS wprowadzonym w ostatnim roku – możliwe było głosowanie[…]

Walne Zebrania PSPS

01

kw.

WALNE ZEBRANIE 2020

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że w dniu 5 września 2020, w Auli im. prof. F.Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Członków PSPS. Zarzad PSPS Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH wydzielonych sekcji.