RPP

Apel Rzecznika Praw Pacjenta do placówek medycznych

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z Apelem Rzecznika Praw Pacjenta do kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o ograniczeniach w dostępie do świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Apel zwraca uwagę na częste trudności w komunikacji.

Pełna treść apelu w dokumencie PDF.