Walne Zebranie Członków PSPS5 września 2020, w Auli im. prof.F.Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję, że w dniu 5 września 2020, w Auli im. prof.F.Kaczmarka na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, odbędzie się Walne Zebranie Członków PSPS.

Program WZCz

10.30 – rejestracja uczestników
11.00 – I termin
11.15 – II termin – oficjalne rozpoczęcie
11.20 – sprawy proceduralne
11.30 – sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z prac Zarządu
12.15 – dyskusja nt. Kampanii Usłyszeć Świat w 2021 roku
12.45 – informacja nt. postępu prac Ministerstwa Zdrowia nad Ustawą o niektórych zawodach medycznych
13.15 – wolne głosy

Zgłoszenia do udziału w Walnym Zebraniu Członków PSPS można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/g9P4rqZd61A68TFz7. Ze względów organizacyjnych – uprzejmie prosimy o zgłoszenie do dnia 28 sierpnia 2020.

Z uwagi na konieczność przyjęcia sprawozdania finansowego – liczymy na Państwa niezawodną obecność. Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z nowym Statutem PSPS, członkowie PSPS mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu za pośrednictwem pełnomocnika.

Poniżej przytaczam zapisy paragrafu 12 dot. pełnomocnictwa.

§ 12
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w WZCZ za pośrednictwem należycie umocowanego pełnomocnika.
2. Za należycie umocowanego pełnomocnika będzie uznana osoba, której niebudzące wątpliwości umocowanie w formie pisemnej, skanu przesłanego mailem, zostało przekazane do sekretariatu Stowarzyszenia w terminie 24 godziny przed WZCZ.
Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
3. W razie wątpliwości co do poprawności pełnomocnictwa, wątpliwość ta weryfikowana jest niezwłocznie z mocodawcą pełnomocnictwa, a gdy jest to niemożliwe uznaje się, że pełnomocnictwo nie zostało udzielone.

W tym samym dniu, o godz. 14.00 planujemy również spotkanie oraz dyskusję z potencjalnymi partnerami Kampanii Usłyszeć Świat. Na to spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty, które są zainteresowane uczestnictwem w Kampanii w roku 2021.

Proszę również osoby, które dotychczas nie opłaciły składki członkowskiej – o dokonanie wpłaty.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski