Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pismo Zarządu PSPS