Zarząd PSPS

Zarząd jest najwyższą władzą Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu w okresach między Walnymi Zebraniami, kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje go na zewnątrz. Członkowie Zarządu są wybierani raz na dwa lata z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
 
Prezes:

Joanna
Bugaj
joanna.bugaj@psps.plWiceprezes:

Leszek
Wierzowiecki
leszek.wierzowiecki@psps.pl

 
 
 
Sekretarz:

Agnieszka
Gruszczyńska-Łozowska
agnieszka.lozowska@psps.pl

Członek:

Michał
Przysiecki
michal.przysiecki@psps.pl

Członek:

Tomasz
Szutko
tomasz.szutko@psps.pl

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Dziekan

Iwona Król

Jacek Latanowicz

 

 

 

Sekretariat PSPS:

Maria Szkudlarz
maria.szkudlarz@psps.pl

Księgowość:

Danuta Kalita
danuta.kalita@psps.pl

Zapisz się na newsletter PSPS
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie mojego adresu email oraz otrzymywanie aktualności PSPS.