Linki dla protetyków

Ministerstwo Zdrowia i NFZ

 

Ministerstwo Zdrowia:

www.mz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia:

www.nfz.gov.pl

Uczelnie, ośrodki medyczne oraz instytucje

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu:

www.ifps.org.pl

Instytut Akustyki - UAM Poznań:

www.ia.amu.edu.pl

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy:

www.ichs.pl

Uczelnie i instytucje zagraniczne

 

European Association of Hearing Aid Professionals:

www.aea-audio.org/

The Heuser Hearing Institute:

www.thehearinginstitute.org

Protetyk Słuchu - Kształcenie w Polsce

 

UCZELNIE WYŻSZE

 

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Akustyki (studia I stopnia) – Poznań

www.ia.amu.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Wydział Lekarski II (studia II stopnia) – Poznań

www.ump.edu.pl

SZKOŁY POLICEALNE

 

 

Policealna Szkoła Audiologii Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Kajetany

www.psa.ifps.org.pl

Studium Protetyki Słuchu – Wrocław

www.protetyka-sluchu.com

Medyczne Studium Zawodowe Im. Prof. St. Liebharta – Lublin

www.mszlublin.pl

Medyczna Szkoła Policealna – Rzeszów

www.medyk-studium.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego- Łódź

www.cku-lodz.edu.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa

www.ckziu.waw.pl

Centrum Kształcenia Plejada – Szczecin

www.plejada.edu.pl

Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

www.sp1oz.pl

Zespół Jednostek Edukacyjnych – Kraków

www.zjewm.krakow.pl

Szkoła Policealna im. Prof. Z. Religi – Olsztyn

www.medyk.olsztyn.pl

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu – Bydgoszcz

www.skk.pl

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie i Olsztynie

www.szkolymedyczne.pl

Producenci

 

Audifon:

www.audifon.de

Audioservice:

www.audioservice.de

Hansaton:

www.hansaton.de

Himsa (Noah):

www.himsa.com

Interacoustics:

www.interacoustics.com

Madsen Electronics:

www.madsen.com

Oticon A/S:

www.oticon.com

Phonak:

www.phonak.com

GN ReSound:

www.gnresound-group.com

Rexton:

www.rexton.com

Siemens:

www.bestsoundtechnology.com

Starkey:

www.starkey.com

Unitron Industries Ltd.:

www.unitron.com

Widex:

www.widex.com

Audibel:

www.audibel.com/hearing-aids

Bernafon:

www.bernafon.pl

Interton:

www.interton-polska.pl

Sonic:

www.sonic.pl

Czasopisma specjalistyczne

 

The Hearing Journal:

www.thehearingjournal.com

Miesięcznik "Słyszę ...":

slysze.sponin.org.pl/index.php

Członkowie wspierający

 

Acustica Sp. z o. o.:

www.bernafon.pl

Audio-Service:

www.audioservice.pl

Interton.pl Sp. z o.o.:

www.interton-polska.eu

KIND Aparaty Słuchowe:

www.kind.pl

Oticon Polska Sp.z o.o.:

www.oticon.pl

Phonak:

www.phonak.pl

Qpharma Sp. z o.o.:

www.qpharma.pl

Siemens:

www.bestsoundtechnology.com

Widex Polska sp.z o.o.:

www.widex.com.pl

Inne strony poświęcone tematyce związanej ze słuchem

 

Audiology News Network:

www.audiologyonline.com

Organizacja Hear-it:

www.hear-it.org

Strona Kampanii społecznej "Usłyszeć świat":

www.slyszymy.pl
Zapisz się na newsletter PSPS
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie mojego adresu email oraz otrzymywanie aktualności PSPS.