Aktualności

Strona 1 z 7  > >>

12:00 25-05-2017

Prezentacja "Aparaty słuchowe dawniej i dziś"

 

Prezentacja PPTX

11:59 25-05-2017


 

 

 

Biuletyn nr 66/ Maj 2017

 

- List Prezesa PSPS

- Sprawozdanie z XXII Kongresu PSPS

- Kampania "USŁYSZEĆ ŚWIAT"

- III Międzynarodowe Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu

- Otolaryngologia Łódź 2017

- Pomiary na uchu rzeczywistym

 

Kliknij na sowę aby przeczytać, lub ikonkę po prawej stronie aby pobrać plik pdf.

   
12:00 15-05-2017

NA SPRZEDAŻ

Kabina audiometryczna Medisoft RAM SR100.

Więcej szczegółów udzieli Pani Anna Klementowska pod numerem 691 784 995

10:00 19-12-2016
Od 01.01 2017 następują zmiany w umowach zleceniach z osobami fizycznymi, dotyczące gwarancji stawki minimalnej dla zleceniobiorców (13 zł brutto za godzinę) vide: Dz.U. z 2016 poz. 1265.
09:00 19-12-2016
W ramach europejskiego programu Euro Trak, organizowanego przez Anovum, został przeprowadzony Euro Trak Poland 2016, sfinansowany przez EHIMA. W programie, który miał na celu zbadanie rynku aparatów słuchowych w Polsce, uczestniczyli członkowie wspierający PSPS. Podsumowanie Euro Trak Poland 2016 odbyło się w Warszawie w Centrum Biznesowym Ogrodowa z udziałem przedstawicieli Anovum (Stefan Ruf i Christofer Egger) oraz Sekretarza Generalnego EHIMA Sorna Hougaarda. Stronę polską reprezentował zarząd PSPS oraz przedstawiciele firm biorących udział w programie. Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się poniżej.

Podsumowanie Euro Trak Poland 2016

12:00 18-10-2016

Pismo do T. Bratkowskiego w związku z rozsyłanymi komunikatami do protetyków słuchu.

Pismo można pobrać poniżej.

Pismo do T. Bratkowskiego

12:02 27-09-2016

Szanowni Państwo!

Proponowane przez MZ zmiany dotyczące wyrobów medycznych stanowią zagrożenie dla naszej branży
i wymagają uruchomienia natychmiastowych działań.
Tylko realny wpływ na decydentów poprzez media, organizacje NGO, ekspertów - w tym lekarzy, opinię publiczną umożliwi przeciwdziałanie zagrożeniom oraz umożliwi skuteczną reakcję na sytuacje „kryzysowe”, które będą się pojawiać na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.
Podejmowane działania mają na celu zapobieżeniu destabilizacji rynku, polegającej na zamknięciu wielu punktów protetycznych w kraju, a co za tym idzie likwidacji miejsc pracy. Mają zapobiec również drastycznemu zmniejszeniu marż oraz spadkowi jakości usług i oferowanych produktów.
Zaproponowane poniżej aktywności w ramach Kampanii „Usłyszeć Świat“ w latach 2016-2017 będą służyły przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży.

Realizacja Kampanii w latach 2016-2017 obejmuje 5 obszarów:

1. Kampanie profilaktyczno-edukacyjne z okazji Światowego Dnia Chorego oraz Międzynarodowego Dnia dla Ucha i Słuchu.
2. Warsztaty edukacyjne dla mediów.
3. Organizację dwóch debat prasowych.
4. Media relations /2 konferencje prasowe, informacje prasowe, PAP/.
5. Dwa wydania BIULETYNU PSPS skierowanego do decydentów oraz dziennikarzy.

Kampania będzie finansowana z wpłat partnerów, bez Państwa wsparcia jej realizacja będzie niemożliwa.

Wykonawcą Kampanii „Usłyszeć Świat“ jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, NIP: 701-043-99-71, od której otrzymają Państwo fakturę VAT rozliczającą wpłatę za udział w Kampanii.

Joanna Bugaj

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

 

Deklaracja do pobrania poniżej

DEKLARACJA UDZIAŁU W KAMPANII „USŁYSZEĆ  ŚWIAT“ 2016/2017