Aktualności

<< <  Strona 2 z 2

18:00 20-10-2015

W dniu 06.10.2015. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbył się II Kongres Polityki Senioralnej.

Rozpoczęto spotkanie od kilku bardzo ważnych uwag:

-       populacja ludzi w wieku podeszłym wykazuje największe zróżnicowanie

-       charakteryzuje się niesprawnością w komunikacji z otoczeniem (osoba starsza jest najczęściej spotykana przy okienku bankowym i na poczcie)

-       pojęcie Silver Economy - sposób w jaki Japonia zaczęła postrzegać sektor gospodarki dotycząc osób starszych

-       gospodarka senioralna będzie trzecią gałęzią gospodarki polskiej

-       dobre zdrowie jest niezbędne jeśli mówimy o wydłużeniu aktywności seniorów

 

Ian Spero, Prezes Creative Skills for Life & Innovate UK:

-       Key point is colaboration between public, private and 3rd sector (charities)

-       Deinstitualization of care homes

-       Internet empovered people

-       technology will free us to be longer not dependent from others

-       public/private join-up approach

 

Podczas tegorocznego kongresu zaprezentowano certyfikat jakości produktów dla seniorów oraz zasady jego przyznawania.

Identyfikacja jakości produktów dla seniorów:

-       znak jakości OK Senior

-       wartości: bezpieczny, zrozumiały, potrzebny, przystępny

-       firmy/produkty certyfikowane będą miały wsparcie promocyjne, wizerunek partnera wśród seniorów

-       koncepcja certyfikowania m.in. placówek opiekuńczych krótko i długoterminowych, opiekunów, miejsc gdzie senior jest lub będzie klientem, bądź konsumentem.

 

Podczas kongresu nadano dwa honorowe certyfikaty: Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którą reprezentowała pani Wiesława Borczyk oraz Ogólnopolskiemu Porozumieniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na ręce pani prezes Krystyny Lewkowicz.

 

W debacie panelowej zatytułowanej “Znaczenie zdrowia i aktywności w kształtowaniu jakości życia w kontekście dynamicznych zmian demograficznych” udział wzięli m.in.

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS, Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej, Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz dr hab Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Samoliński zaprezentował ostatnie osiągnięcia w zakresie polityki senioralnej: 

  • W dniach 24-25 września 2015 odbył się Międzynarodowy Kongres Aktywnego Starzenia się.
  • Indeks aktywnego starzenia się opisuje różne aspekty zdrowia i aktywności.
  • Powstał Narodowy Program Zdrowia.
  • Dom Senior Vigor - powstaje 109 takich domów.
  • Fundacja, która buduje aktywność osób starszych na Orlikach.

 

Największe problemy są z polityką zdrowotną - resort zdrowia (np. w Polsce jest tylko 270 Geriatrów - problematyka Geriatrii jest szersza - to nie tylko intrena dla osób starszych ale także zawarte w niej aspekty psychologii, psychiatrii i neurologii)

 

Fronczak: jako były wiceminister Zdrowia w okresie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej podkreślił wkład Polski w zwrócenie uwagi UE na fakt, iż …”zdrowa starość zaczyna się w dzieciństwie”. Przedstawione przez Polskę badania dowodzą, że 20% dzieci ma wady słuchu, 20% dzieci ma problemy z chorobami układu oddechowego - na każdym etapie należy zabezpieczyć odpowiednią opiekę. Fundamentem jest dobra i rzetelna diagnoza.

Kolejną kwestią jest fakt ogromnego zróżnicowania w populacji seniorów: wg. miejsca zamieszkania (miasto/wieś), wg. wykształcenia (wyższe/podstawowe). Osoby na wsi i z podstawowym wykształceniem są szczęśliwsze i lepiej oceniają swoje zdrowie.

Podkreślił też problem samotności osób starszych (PDSy nie spełniają w tym zakresie swojej roli).

 

Borczyk: UTW - mając formę stowarzyszeń (tworzą swoiste uczelnie obywatelskie) - seniorzy zazwyczaj sami organizują, opłacają czesne i sami pozyskują granty na ich działalność.

Pani Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaznaczyła, iż przygotowanie wykładu na UTW musi uwzględniać fakt, że seniorzy to konglomerat różnych doświadczeń życiowych, różnych funkcji pełnionych w czasie aktywności zawodowej, różnych poziomów wykształcenia. 80% na UTW stanowią kobiety.

 

Samoliński: polityka senioralna odbywa się tam, gdzie żyje senior

 

Gminne rady seniorów są narzędziem niewykorzystanym. Jest ich dotychczas tylko 100 w Polsce. A jest to narzędzie zapisane w ustawie.

 

Przedstawiciel biznesu - Betamed. Firma prowadząca w 11 województwach długoterminową opiekę  domową przez pielęgniarki (aktualnie opiekują się ok. 6000 osób), działają od 15 lat. Otworzyli też nowy ośrodek stacjonarny, w którym stawiają na rehabilitacje i integracje (w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20a).

Zwrócili też uwagę na program De-Dom.

 

Podkreślono też aspekt “Health related quality of life” - średnia życia w Polsce wzrosła do 81 lat kobiety i 74 lat mężczyźni ale średni czas życia w zdrowiu to 63 lata kobiety i 59 lat mężczyźni.

 

Szczerba: Powstała Sejmowa Komisja ds. Polityki Senioralnej. W ostatnim czasie uchwalono 3 ustawy: wchodząca w życie od 1.01.2016. Ustawa o Osobach Starszych (uchwalona 19.09.2015.) m.in. zobowiązująca Radę Ministrów do przygotowywania i przedstawiania Parlamentowi corocznie informacji na temat sytuacji osób starszych oraz Ustawa o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej umożliwia wszystkim osobom powyżej 65 roku życia korzystanie z bezpłatnych porad prawnych.

Kolejna to Ustawa o Zdrowiu Publicznym.

 

…”Zdrowie to dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny”... - prof. Halina Szwarc

mamy za zadanie wydłużanie tego dobrostanu

 

Fronczak: Potrzebujemy wsparcia mediów. Dziś media są po stronie celebrytów a część z nich pokazuje skandaliczny tryb życia. Istnieje potrzeba przywrócenia autorytetów także wśród seniorów.

Potrzebna jest certyfikacja, aby zapewnić bezpieczeństwo. A także pogłębione diagnozy dla zidentyfikowania wszystkich potrzeb.

 

Borczyk: potrzeba edukacji do starości już od dzieciństwa.

Propozycja programu mentoringu dla osób, które chcą wrócić na rynek pracy np. w charakterze mentora.

 

Robert Bugaj

Członek PSPS

20:20 18-03-2015

 

Szanowni Państwo !

 

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu pragnie zachęcić wszystkie osoby po pięćdziesiątym roku życia, do uczestnictwa w targach, które odbędą się w Poznaniu.

Nasi przedstawiciele będą również uczestniczyli w tym wydarzeniu i właśnie od nich mogą się Państwo  dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na tematy związane ze słuchem.

Obecność na targach "Aktywni 50 +" jest częścią planowanych przez PSPS spotkań edukacyjnych, dla osób w dojrzałym wieku, które ciągle dążą do tego aby wiedzieć więcej i poprzez to szerzyć wiedzę wśród swoich przyjaciół i znajomych.

 

 

 

Zapraszamy serdecznie

Zarząd PSPS

00:22 20-10-2014

Szanowni Państwo !

W okresie ostatnich dwóch miesięcy przeprowadziliśmy w czterech duzych miastach w Polsce szkolenie dla protetyków słuchu oraz osób pracujących z pacjentami niedosłyszącymi. Szkolenia były przeprowadzone z pomocą środków z tzw. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Szkolenia miały na celu przybliżyć tej grupie zawodowej, w jaki sposób żyja w Polsce osoby niedosłyszące i głuche oraz w jaki sposób można im pomóc w ramach tzw: "wolontariatu", kierując takie osoby do odpowiednich organizacji pozarządowych.

Szkolenia cieszyły się znacznym zainteresowaniem, stąd też wierzymy że osoby które wzięły w nich udział już niedługo będa Państwu mogły pomagać lepiej niż dotychczas, nie tylko dobierając aparaty słuchowe, ale również wskazując odpowiednie instytucje które mogą dodatkowo pomóc osobie niedosłyszacej.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematyką odbytych szkoleń, takie informacje znajdą Państwo tutaj.

Przy okazji zachęcamy do obejrzenia pięknęgo teledysku, gdzie słowa zostały przełozone na język migowy.

 

 

pozdrawiamy serdecznie

 

Zarząd PSPS

08:24 09-09-2014

Szanowni Pacjenci

 

Od połowy sierpnia 2014 roku, wstrzymane zostały refundacje na aparaty słuchowe i wkładki uszne w dwóch oddziałach wojewódzkich NFZ: kujawsko-pomorskim oraz warmińsko- mazurskim.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu prowadzi rozmowy z NFZ oraz MZ w  tej sprawie.

Jeżeli chcą Państwo poznać wyniki tych rozmów, proszę śledzić stronę dla pacjentów. Poniżej znajduja się skany pism wysłanych do czterech instytucji oraz odpowiedź centrali NFZ.

 

pozdrawiamy

Zarząd PSPS

16:53 14-06-2014

 

Zamieszczamy dla Państwa informację o bezpłatnych warsztatach dla osób niepełnosprawnych. Informacje o organizatorze oraz zasadach rejestracji, znajdą Państwo w załączniku. Informację zamieszczamy na prośbę Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa oraz Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych. 

 

Aby zapoznać się z ofertą, przejdź dalej...

09:27 03-06-2014

 

W zakładce "Moja historia niedosłuchu " znajdą Państwo historie napisane przez osoby, które mają problemy ze słuchem, napisane w ramach konkursu "Moje życie z niedosłuchem" zorganizowanego w ramach kampanii prowadzonej przez PSPS

Zapraszamy do lektury !

...

15:37 28-05-2014

 

Szanowni Państwo !

 

Znajdujecie się na nowej stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS).

Strona powstała w maju 2014 roku. Postanowiliśmy stworzyć specjalną zakładkę dla osób mających problemy ze słuchem ! Uważamy że jest za mało precyzyjnych informacji na temat tego jak powinno wyglądać dopasowanie aparatów słuchowych, za mało informacji na temat tego jak starać się o dofinansowanie aparatów słuchowych napisanych w przystępny sposób, za mało itd.

 

Założyliśmy również zakładkę z historiami osób mających problem ze słuchem. Niedługo będą sie tam pojawiały pierwsze historie. Zachęcamy Państwa do tego aby nadsyłać do nas swoje historie (na adres sekretariat@psps.pl ) , zarówno te pozytywne, jak i mające mniej pozytywny wydźwięk. Dzięki temu inne osoby zaczynające swoją "przygodę" z aparatami słuchowymi, będą wiedziały czego się spodziewać i na co zwracać uwagę będąc w punkcie protetycznym.

 

Ta strona nie jest do tego aby uzyskać bezpośrednio informacje o każdym rodzaju aparatu słuchowego który istnieje na rynku. Takie informacje znajdą Państwo bezpośrednio na stronach producentów aparatów słuchowych .My będziemy oczywiście dostarczali Państwu najnowsze informacje o wszelkich nowych technologiach, ale tak aby łatwo mogli to Państwo znaleźć na innych stronach internetowych