Aktualności

<< <  Strona 2 z 3  > >>

17:31 02-03-2016

W trosce o dobre słyszenie. W marcu zbadaj swój słuch !3 marca Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu.

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Dlatego każdego roku 3 marca, podczas Światowego Dnia Ochrony Słuchu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia znaczenie prawidłowego słuchu dla ludzkiego życia. Problem głuchoty staje się coraz bardziej poważny.
Na świecie zmaga się z nim już 360 mln osób.

Światowa Organizacja Zdrowia szeroko promuje ochronę słuchu, a także wspiera kraje świata w programach profilaktyki i leczenia tego narządu. Według danych organizacji, aż 360 milionów ludzi na świecie, w tym aż 32 miliony dzieci cierpi z powodu głuchoty. Stanowi to ponad 5 procent populacji mieszkańców globu.  

W Światowym Dniu Ochrony Słuchu WHO zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu.         

Eksperci radzą, aby w celu zachowania dobrego słuchu stosować się m.in. do następujących wskazówek:

- wykonywać regularne badanie słuchu,
- nie słuchać głośno muzyki i ograniczać używanie słuchawek,
- nie przebywać długo w miejscach, w których panuje duży hałas,
- kupować sprzęt elektroniczny, który posiada niskie parametry głośności,
- w przypadku zauważania u siebie zaburzeń słuchu udać się do poradni laryngologicznej.

Na rzecz ochrony słuchu i poprawy jakości słyszenia powstała kampania społeczna pod patronatem Ministra Edukacji  Narodowej „Usłyszeć Świat – Usłysz Wszystkie Odcienie Dźwięków” Osoby zainteresowane problematyką odsyłamy do strony internetowej www.slyszymy.pl

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zaprasza w marcu na BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU, na które można zgłaszać się do gabinetów protetycznych członków Stowarzyszenia.
Lista Gabinetów Protetyki Słuchu członków PSPS znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psps.pl

Audiometryści w uzasadnionych przypadkach (dotyczy osób niepełnosprawnych i sędziwych) dojadą do miejsca zamieszkania aby wykonać badanie słuchu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zbadaj swój słuch i usłysz wszystkie odcienie dźwięków.

12:00 01-03-2016
Światowy Dzień Ochrony Słuchu
Rusza ogólnopolska kampania „Razem dla słuchu”

 

3 marca 2016 r. rusza tegoroczna kampania „Razem dla Słuchu” zainicjowana przez portal www.razemdlasluchu.pl. Akcja ma zwrócić uwagę Polaków na potrzebę prewencji słuchu oraz poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają głęboko niedosłyszącym na normalne życie. Na start kampanii wybrano Światowy Dzień Ochrony Słuchu, w którym to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia problem głuchoty, z którą na całym świecie zmaga się aż 360 mln ludzi, w tym 32 mln dzieci. W Polsce osoby potrzebujące pomocy i szukające informacji na temat leczenia głębokich niedosłuchów implantami słuchowymi mogą skorzystać ze wsparcia specjalnej ogólnopolskiej Infolinii „Razem dla słuchu” skierowanej do osób niedosłyszących i ich rodzin, dzwoniąc pod numer 22 3333 000.

Więcej w załączonym dokumencie
20:00 10-11-2015

Stowarzyszenie Rozwoju "PITAGORAS" zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 pt.: "Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym". Więcej w dokumencie PDF.

 

 

 

 

 

20:00 20-10-2015

Sprawozdanie ze szkolenia Jak przygotować firmę do skutecznego rozliczania dofinansowań z PFRON.

Szkolenie przeprowadzone przez Crocow Consulting sp. j. odbyło się 5 października br.  Dotyczyło przede wszystkim firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Rodzaje niepełnosprawności:

 1. Znaczny stopień niepełnosprawności.
 2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 3. Lekki stopień niepełnosprawności

Symbole przyczyny niepełnosprawności:

01 – U – upośledzenie umysłowe

02 – P – choroby psychiczne

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04 – O – choroby narządu wzroku

05 – R – upośledzenia narządu ruchu

06 – E – epilepsja

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia

08 – T – choroby układu pokarmowego

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego

10 – N – choroby neurologiczne

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkuje fundusze na:

 1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń).
 2. Adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników nowozatrudnionych, jak również już pracujących u tego pracodawcy.
 3. Zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za każde dostosowane stanowisko pracy.
 4. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (dotyczy pracownika nowozatrudnionego).
 5. Zwrot części kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników.
 6. Zwrot określonych ustawą o rehabilitacji kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu pracownikowi w miejscu pracy.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z pewnymi warunkami wynikającymi z ustawy:

 1. Skrócony czas pracy
 • Osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo
 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych
 1. Dodatkowy urlop:
 • 10 dni dodatkowego urlopu
 • Kolejne 11 dni na turnus rehabilitacyjny przy znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przykładowe dofinansowanie do trzech rodzajów niepełnosprawności:

 

Stopień lekki

Stopień umiarkowany

Stopień znaczny

Wynagrodzenie brutto

1750 zł

1750 zł

1750 zł

Koszty płacy

2100 zł

2100 zł

2100 zł

Wartość dofinansowania

450 zł

1125 zł

1275 zł

Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego

1650 zł

975 zł

525 zł

 

Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji dla wybranych schorzeń istnieje możliwość podniesienia kwoty dofinansowania o 600 zł:

01 – U – upośledzenie umysłowe - tak

02 – P – choroby psychiczne - tak

03 – L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - nie

04 – O – choroby narządu wzroku – tak, ale tylko umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności

05 – R – upośledzenia narządu ruchu - nie

06 – E – epilepsja - tak

07 – S – choroby układu oddechowego i krążenia - nie

08 – T – choroby układu pokarmowego - nie

09 – M – choroby układu moczowo-płciowego - nie

10 – N – choroby neurologiczne - nie

11 – I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego - nie

12 – C – całościowe zaburzenia rozwojowe – tak

 

Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy PFRON:

 1. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 2. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %.

 

Należy zwrócić uwagę na efekt zachęty, bez którego nie można ubiegać się o dofinansowanie do refundacji kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.

Efekt zachęty to stan kiedy wykazujemy wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w miesiącu kiedy ubiegamy się o dofinansowanie. Wystąpienie tego efektu ustala się w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

 

Joanna Bugaj

 

18:00 20-10-2015

W dniu 06.10.2015. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbył się II Kongres Polityki Senioralnej.

Rozpoczęto spotkanie od kilku bardzo ważnych uwag:

-       populacja ludzi w wieku podeszłym wykazuje największe zróżnicowanie

-       charakteryzuje się niesprawnością w komunikacji z otoczeniem (osoba starsza jest najczęściej spotykana przy okienku bankowym i na poczcie)

-       pojęcie Silver Economy - sposób w jaki Japonia zaczęła postrzegać sektor gospodarki dotycząc osób starszych

-       gospodarka senioralna będzie trzecią gałęzią gospodarki polskiej

-       dobre zdrowie jest niezbędne jeśli mówimy o wydłużeniu aktywności seniorów

 

Ian Spero, Prezes Creative Skills for Life & Innovate UK:

-       Key point is colaboration between public, private and 3rd sector (charities)

-       Deinstitualization of care homes

-       Internet empovered people

-       technology will free us to be longer not dependent from others

-       public/private join-up approach

 

Podczas tegorocznego kongresu zaprezentowano certyfikat jakości produktów dla seniorów oraz zasady jego przyznawania.

Identyfikacja jakości produktów dla seniorów:

-       znak jakości OK Senior

-       wartości: bezpieczny, zrozumiały, potrzebny, przystępny

-       firmy/produkty certyfikowane będą miały wsparcie promocyjne, wizerunek partnera wśród seniorów

-       koncepcja certyfikowania m.in. placówek opiekuńczych krótko i długoterminowych, opiekunów, miejsc gdzie senior jest lub będzie klientem, bądź konsumentem.

 

Podczas kongresu nadano dwa honorowe certyfikaty: Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którą reprezentowała pani Wiesława Borczyk oraz Ogólnopolskiemu Porozumieniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na ręce pani prezes Krystyny Lewkowicz.

 

W debacie panelowej zatytułowanej “Znaczenie zdrowia i aktywności w kształtowaniu jakości życia w kontekście dynamicznych zmian demograficznych” udział wzięli m.in.

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS, Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej, Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz dr hab Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Samoliński zaprezentował ostatnie osiągnięcia w zakresie polityki senioralnej: 

 • W dniach 24-25 września 2015 odbył się Międzynarodowy Kongres Aktywnego Starzenia się.
 • Indeks aktywnego starzenia się opisuje różne aspekty zdrowia i aktywności.
 • Powstał Narodowy Program Zdrowia.
 • Dom Senior Vigor - powstaje 109 takich domów.
 • Fundacja, która buduje aktywność osób starszych na Orlikach.

 

Największe problemy są z polityką zdrowotną - resort zdrowia (np. w Polsce jest tylko 270 Geriatrów - problematyka Geriatrii jest szersza - to nie tylko intrena dla osób starszych ale także zawarte w niej aspekty psychologii, psychiatrii i neurologii)

 

Fronczak: jako były wiceminister Zdrowia w okresie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej podkreślił wkład Polski w zwrócenie uwagi UE na fakt, iż …”zdrowa starość zaczyna się w dzieciństwie”. Przedstawione przez Polskę badania dowodzą, że 20% dzieci ma wady słuchu, 20% dzieci ma problemy z chorobami układu oddechowego - na każdym etapie należy zabezpieczyć odpowiednią opiekę. Fundamentem jest dobra i rzetelna diagnoza.

Kolejną kwestią jest fakt ogromnego zróżnicowania w populacji seniorów: wg. miejsca zamieszkania (miasto/wieś), wg. wykształcenia (wyższe/podstawowe). Osoby na wsi i z podstawowym wykształceniem są szczęśliwsze i lepiej oceniają swoje zdrowie.

Podkreślił też problem samotności osób starszych (PDSy nie spełniają w tym zakresie swojej roli).

 

Borczyk: UTW - mając formę stowarzyszeń (tworzą swoiste uczelnie obywatelskie) - seniorzy zazwyczaj sami organizują, opłacają czesne i sami pozyskują granty na ich działalność.

Pani Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaznaczyła, iż przygotowanie wykładu na UTW musi uwzględniać fakt, że seniorzy to konglomerat różnych doświadczeń życiowych, różnych funkcji pełnionych w czasie aktywności zawodowej, różnych poziomów wykształcenia. 80% na UTW stanowią kobiety.

 

Samoliński: polityka senioralna odbywa się tam, gdzie żyje senior

 

Gminne rady seniorów są narzędziem niewykorzystanym. Jest ich dotychczas tylko 100 w Polsce. A jest to narzędzie zapisane w ustawie.

 

Przedstawiciel biznesu - Betamed. Firma prowadząca w 11 województwach długoterminową opiekę  domową przez pielęgniarki (aktualnie opiekują się ok. 6000 osób), działają od 15 lat. Otworzyli też nowy ośrodek stacjonarny, w którym stawiają na rehabilitacje i integracje (w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20a).

Zwrócili też uwagę na program De-Dom.

 

Podkreślono też aspekt “Health related quality of life” - średnia życia w Polsce wzrosła do 81 lat kobiety i 74 lat mężczyźni ale średni czas życia w zdrowiu to 63 lata kobiety i 59 lat mężczyźni.

 

Szczerba: Powstała Sejmowa Komisja ds. Polityki Senioralnej. W ostatnim czasie uchwalono 3 ustawy: wchodząca w życie od 1.01.2016. Ustawa o Osobach Starszych (uchwalona 19.09.2015.) m.in. zobowiązująca Radę Ministrów do przygotowywania i przedstawiania Parlamentowi corocznie informacji na temat sytuacji osób starszych oraz Ustawa o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej umożliwia wszystkim osobom powyżej 65 roku życia korzystanie z bezpłatnych porad prawnych.

Kolejna to Ustawa o Zdrowiu Publicznym.

 

…”Zdrowie to dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny”... - prof. Halina Szwarc

mamy za zadanie wydłużanie tego dobrostanu

 

Fronczak: Potrzebujemy wsparcia mediów. Dziś media są po stronie celebrytów a część z nich pokazuje skandaliczny tryb życia. Istnieje potrzeba przywrócenia autorytetów także wśród seniorów.

Potrzebna jest certyfikacja, aby zapewnić bezpieczeństwo. A także pogłębione diagnozy dla zidentyfikowania wszystkich potrzeb.

 

Borczyk: potrzeba edukacji do starości już od dzieciństwa.

Propozycja programu mentoringu dla osób, które chcą wrócić na rynek pracy np. w charakterze mentora.

 

Robert Bugaj

Członek PSPS

20:20 18-03-2015

 

Szanowni Państwo !

 

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu pragnie zachęcić wszystkie osoby po pięćdziesiątym roku życia, do uczestnictwa w targach, które odbędą się w Poznaniu.

Nasi przedstawiciele będą również uczestniczyli w tym wydarzeniu i właśnie od nich mogą się Państwo  dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na tematy związane ze słuchem.

Obecność na targach "Aktywni 50 +" jest częścią planowanych przez PSPS spotkań edukacyjnych, dla osób w dojrzałym wieku, które ciągle dążą do tego aby wiedzieć więcej i poprzez to szerzyć wiedzę wśród swoich przyjaciół i znajomych.

 

 

 

Zapraszamy serdecznie

Zarząd PSPS

00:22 20-10-2014

Szanowni Państwo !

W okresie ostatnich dwóch miesięcy przeprowadziliśmy w czterech duzych miastach w Polsce szkolenie dla protetyków słuchu oraz osób pracujących z pacjentami niedosłyszącymi. Szkolenia były przeprowadzone z pomocą środków z tzw. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Szkolenia miały na celu przybliżyć tej grupie zawodowej, w jaki sposób żyja w Polsce osoby niedosłyszące i głuche oraz w jaki sposób można im pomóc w ramach tzw: "wolontariatu", kierując takie osoby do odpowiednich organizacji pozarządowych.

Szkolenia cieszyły się znacznym zainteresowaniem, stąd też wierzymy że osoby które wzięły w nich udział już niedługo będa Państwu mogły pomagać lepiej niż dotychczas, nie tylko dobierając aparaty słuchowe, ale również wskazując odpowiednie instytucje które mogą dodatkowo pomóc osobie niedosłyszacej.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematyką odbytych szkoleń, takie informacje znajdą Państwo tutaj.

Przy okazji zachęcamy do obejrzenia pięknęgo teledysku, gdzie słowa zostały przełozone na język migowy.

 

 

pozdrawiamy serdecznie

 

Zarząd PSPS