Aktualności

<< <  Strona 2 z 8  > >>

12:00 24-10-2017
Szanowni Państwo,
W ramach pracy na Uczelni realizujemy projekt Innowacje dla niepełnosprawnych. Jesteśmy grantobiorcami Fundacji Merkury i wykładowcami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zrealizowaliśmy narzędzie do e-learningu interaktywnego wraz ze szkoleniami dla osób z jakąkolwiek niepełnoprawnością (także ubytkiem słuchu). Mogą być osoby pracujące, jak i nie pracujące, studenci itd.
Program szkoleń skierowany jest do osób chcących nabyć i poszerzyć umiejętności z grafiki komputerowej.
Szkolenia są bezpłatne a kursanci będą uczestniczyli w nowoczesnej zdalnej formie kształcenia w lekcjach indywidualnych. Nie ma ograniczeń geograficznych ani czasowych, żadnych barier
.
Do końca października poszukujemy jeszcze 10 osób, które zechcą uczestniczyć w testowaniu produktu. W grudniu ruszają szkolenia właściwe, na które zapraszamy oczywiście osoby, które podjęły się testowania, jak i inne zainteresowane poszarzeniem kwalifikacji zawodowych.
 
Liczę na Państwa wsparcie i zainteresowanie.
 
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Ruta
 
Więcej szczegółów w pliku pdf poniżej
 
10:00 24-10-2017

23 października rozpoczęło się XIII Forum Rynku Zdrowia.

Najważniejsze tematy poruszane na Forum to:

Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej – debata z udziałem polityków, ekspertów i menegerów.

Swoją obecnością zaszczycił nas Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który niestety po niespełna dwóch godzinach od rozpoczęcia spotkania musiał pilnie wrócić do swoich obowiązków. Na uwagę zasługuje ciekawy panel Prawo w ochronie zdrowia oraz Polskie e-Zdrowie. Od papierowej do cyfrowej medycyny. W pierwszym panelu został przywołany projekt ustawy o innych zawodach medycznych w kontekście pracy ratowników medycznych. Sugerowano powrót prac nad tą ustawą, co całym sercem popieramy. W ubiegłym tygodniu PSPS wysłał pismo z prośbą o wznowienie prac nad tym projektem.

Podczas tej ostatniej debaty dowiedzieliśmy się, ze trwają prace nad Strategią rozumianą jako kierunki działania w trzech obszarach: 1. Lepsze leczenie (profilaktyka i programy zdrowotne)

2. Lepsze zarządzania

3. Transformacja cyfrowa.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji podpisało w VIII tego roku porozumienie w zakresie ww strategii działania, które przewidziane są na najbliższe 5 lat. Swoje zdziwienie wyraziła prezes opolskiego szpitala, która swój szpital przygotowała zgodnie z zapowiedziami wprowadzenia elektronicznej dokumentacji wydając na to bardzo duże pieniądze. Za chwilę będzie ponosiła koszty wymiany i serwisu sprzętu, a tutaj dowiaduje się, ze Ministerstwo tworzy strategię… Ona zaś wykonuje procedury medyczne nie mając podpisanej umowy z NFZ, bo system nie jest na to gotowy!

 

Interesujący nas panel Rynek wyrobów medycznych w Polsce – wybrane zagadnienia skupił się, siłą rzeczy, wokół szpitali i refundacji wyrobów szpitalnych.

Zarzucano rządowi blokowanie partycypowania pacjenta w zakupie wyrobu medycznego oraz brak możliwości wykorzystania sprzętu, który stoi nieużywany z powodu braku środków na procedury. Poruszono rolę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: zadania AOTMiT to m. in.:

 

Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;

Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

 

Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:

Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;

Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;

Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;

Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;

Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

 

W najbliższym czasie odbędzie się konkurs na Prezesa AOTMiT.

Z doniesień prasowych wiemy, że wśród kandydatów ubiegających się o to stanowisko wymienia się byłego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę, który był obecny na sali podczas debaty.

12:00 25-05-2017

Prezentacja "Aparaty słuchowe dawniej i dziś"

 

Prezentacja PPTX

12:00 15-05-2017

NA SPRZEDAŻ

Kabina audiometryczna Medisoft RAM SR100.

Więcej szczegółów udzieli Pani Anna Klementowska pod numerem 691 784 995

10:00 19-12-2016
Od 01.01 2017 następują zmiany w umowach zleceniach z osobami fizycznymi, dotyczące gwarancji stawki minimalnej dla zleceniobiorców (13 zł brutto za godzinę) vide: Dz.U. z 2016 poz. 1265.
09:00 19-12-2016
W ramach europejskiego programu Euro Trak, organizowanego przez Anovum, został przeprowadzony Euro Trak Poland 2016, sfinansowany przez EHIMA. W programie, który miał na celu zbadanie rynku aparatów słuchowych w Polsce, uczestniczyli członkowie wspierający PSPS. Podsumowanie Euro Trak Poland 2016 odbyło się w Warszawie w Centrum Biznesowym Ogrodowa z udziałem przedstawicieli Anovum (Stefan Ruf i Christofer Egger) oraz Sekretarza Generalnego EHIMA Sorna Hougaarda. Stronę polską reprezentował zarząd PSPS oraz przedstawiciele firm biorących udział w programie. Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się poniżej.

Podsumowanie Euro Trak Poland 2016

12:00 18-10-2016

Pismo do T. Bratkowskiego w związku z rozsyłanymi komunikatami do protetyków słuchu.

Pismo można pobrać poniżej.

Pismo do T. Bratkowskiego