Aktualności

<< <  Strona 2 z 8  > >>

10:00 24-10-2017

23 października rozpoczęło się XIII Forum Rynku Zdrowia.

Najważniejsze tematy poruszane na Forum to:

Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej – debata z udziałem polityków, ekspertów i menegerów.

Swoją obecnością zaszczycił nas Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który niestety po niespełna dwóch godzinach od rozpoczęcia spotkania musiał pilnie wrócić do swoich obowiązków. Na uwagę zasługuje ciekawy panel Prawo w ochronie zdrowia oraz Polskie e-Zdrowie. Od papierowej do cyfrowej medycyny. W pierwszym panelu został przywołany projekt ustawy o innych zawodach medycznych w kontekście pracy ratowników medycznych. Sugerowano powrót prac nad tą ustawą, co całym sercem popieramy. W ubiegłym tygodniu PSPS wysłał pismo z prośbą o wznowienie prac nad tym projektem.

Podczas tej ostatniej debaty dowiedzieliśmy się, ze trwają prace nad Strategią rozumianą jako kierunki działania w trzech obszarach: 1. Lepsze leczenie (profilaktyka i programy zdrowotne)

2. Lepsze zarządzania

3. Transformacja cyfrowa.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji podpisało w VIII tego roku porozumienie w zakresie ww strategii działania, które przewidziane są na najbliższe 5 lat. Swoje zdziwienie wyraziła prezes opolskiego szpitala, która swój szpital przygotowała zgodnie z zapowiedziami wprowadzenia elektronicznej dokumentacji wydając na to bardzo duże pieniądze. Za chwilę będzie ponosiła koszty wymiany i serwisu sprzętu, a tutaj dowiaduje się, ze Ministerstwo tworzy strategię… Ona zaś wykonuje procedury medyczne nie mając podpisanej umowy z NFZ, bo system nie jest na to gotowy!

 

Interesujący nas panel Rynek wyrobów medycznych w Polsce – wybrane zagadnienia skupił się, siłą rzeczy, wokół szpitali i refundacji wyrobów szpitalnych.

Zarzucano rządowi blokowanie partycypowania pacjenta w zakupie wyrobu medycznego oraz brak możliwości wykorzystania sprzętu, który stoi nieużywany z powodu braku środków na procedury. Poruszono rolę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: zadania AOTMiT to m. in.:

 

Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;

Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

 

Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:

Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;

Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;

Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;

Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;

Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

 

W najbliższym czasie odbędzie się konkurs na Prezesa AOTMiT.

Z doniesień prasowych wiemy, że wśród kandydatów ubiegających się o to stanowisko wymienia się byłego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę, który był obecny na sali podczas debaty.

12:00 25-05-2017

Prezentacja "Aparaty słuchowe dawniej i dziś"

 

Prezentacja PPTX

12:00 15-05-2017

NA SPRZEDAŻ

Kabina audiometryczna Medisoft RAM SR100.

Więcej szczegółów udzieli Pani Anna Klementowska pod numerem 691 784 995

10:00 19-12-2016
Od 01.01 2017 następują zmiany w umowach zleceniach z osobami fizycznymi, dotyczące gwarancji stawki minimalnej dla zleceniobiorców (13 zł brutto za godzinę) vide: Dz.U. z 2016 poz. 1265.
09:00 19-12-2016
W ramach europejskiego programu Euro Trak, organizowanego przez Anovum, został przeprowadzony Euro Trak Poland 2016, sfinansowany przez EHIMA. W programie, który miał na celu zbadanie rynku aparatów słuchowych w Polsce, uczestniczyli członkowie wspierający PSPS. Podsumowanie Euro Trak Poland 2016 odbyło się w Warszawie w Centrum Biznesowym Ogrodowa z udziałem przedstawicieli Anovum (Stefan Ruf i Christofer Egger) oraz Sekretarza Generalnego EHIMA Sorna Hougaarda. Stronę polską reprezentował zarząd PSPS oraz przedstawiciele firm biorących udział w programie. Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się poniżej.

Podsumowanie Euro Trak Poland 2016

12:00 18-10-2016

Pismo do T. Bratkowskiego w związku z rozsyłanymi komunikatami do protetyków słuchu.

Pismo można pobrać poniżej.

Pismo do T. Bratkowskiego

12:02 27-09-2016

Szanowni Państwo!

Proponowane przez MZ zmiany dotyczące wyrobów medycznych stanowią zagrożenie dla naszej branży
i wymagają uruchomienia natychmiastowych działań.
Tylko realny wpływ na decydentów poprzez media, organizacje NGO, ekspertów - w tym lekarzy, opinię publiczną umożliwi przeciwdziałanie zagrożeniom oraz umożliwi skuteczną reakcję na sytuacje „kryzysowe”, które będą się pojawiać na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.
Podejmowane działania mają na celu zapobieżeniu destabilizacji rynku, polegającej na zamknięciu wielu punktów protetycznych w kraju, a co za tym idzie likwidacji miejsc pracy. Mają zapobiec również drastycznemu zmniejszeniu marż oraz spadkowi jakości usług i oferowanych produktów.
Zaproponowane poniżej aktywności w ramach Kampanii „Usłyszeć Świat“ w latach 2016-2017 będą służyły przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży.

Realizacja Kampanii w latach 2016-2017 obejmuje 5 obszarów:

1. Kampanie profilaktyczno-edukacyjne z okazji Światowego Dnia Chorego oraz Międzynarodowego Dnia dla Ucha i Słuchu.
2. Warsztaty edukacyjne dla mediów.
3. Organizację dwóch debat prasowych.
4. Media relations /2 konferencje prasowe, informacje prasowe, PAP/.
5. Dwa wydania BIULETYNU PSPS skierowanego do decydentów oraz dziennikarzy.

Kampania będzie finansowana z wpłat partnerów, bez Państwa wsparcia jej realizacja będzie niemożliwa.

Wykonawcą Kampanii „Usłyszeć Świat“ jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, NIP: 701-043-99-71, od której otrzymają Państwo fakturę VAT rozliczającą wpłatę za udział w Kampanii.

Joanna Bugaj

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

 

Deklaracja do pobrania poniżej

DEKLARACJA UDZIAŁU W KAMPANII „USŁYSZEĆ  ŚWIAT“ 2016/2017