Aktualności

<< <  Strona 2 z 7  > >>

00:56 12-02-2018
Szanowni Państwo
Na prośbę Centrum Łatwo powiedzieć przekazujemy informację, o organizowanym wakacyjnym turnusie logopedycznym dla dzieci z wadą słuchu. Plan organizowanego turnusu znajduje się poniżej a więcej informacji dostępnych jest na latwopowiedziec.tk

16:54 30-01-2018

Pilnie potrzebny nauczyciel na Kierunku Protetyk Suchu CKU SW w odyi II semestrze roku szkolnego 2017/18.

Z powodów zdrowotnych/wypadek samochodowy/ jednego z nauczycieli PILNIE poszukujemy w zastępstwie nauczyciela - protetyka słuchu do poprowadzenia zajęć z przedmiotów:

w klasie I: - Dopasowanie aparatów słuchowych - 20 godz - 1 grupa

w klasie II Produkowanie wkładek i serwisowanie aparatów słuchowych 40 godz. - 1 grupa

Jesteśmy szkołą publiczną prowadzona przez Samorząd Województwa Łódzkiego, więc obowiązują stawki godzinowe szkół państwowych.

Podaję terminy zjazdów w II sem. Dopiero zaczynamy układać plany zajęć, więc terminy do uzgodnienia
17 – 18.02.2018 r.,
24 – 25.02.2018 r.,
10 – 11.03.2018 r.,
24 – 25.03.2018 r.,
07 – 08.04.2018 r.,
21 – 22.04.2018 r.,
28 – 29.04.2018 r.,
11 – 13.05.2018 r.,
26 – 27.05.2018 r.,
09 -10.06.2018 r.,
16 -17.06.2018 r.

Z powodu ferii zimowych podaję adres kontaktowy do sekretariatu szkoły: sekretariat@cku-lodz.edu.pl, tel. (042) 654 30 20

PO 7.02.2018 r. ja również jestem do dyspozycji

Z poważaniem
Anna Chmiel
tel. 507 142 144

12:00 05-01-2018

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na XXIII Kongres PSPS, połączony z IV Międzynarodowym Sympozjum Współczesnych Wyzwań Protetyki Słuchu, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018r. Strona merytoryczna oraz organizacyjna i rejestracja jest wspólna a sprawy dotyczące Stowarzyszenia omawiać będziemy na Walnym Zebraniu Członków 13 kwietnia w godzinach popołudniowych. Szczegóły na stronie: www.protetyka2018.bok-ump.pl Prosimy zwrócić uwagę szczególnie na formę zgłoszeń i opłat, które są możliwe tylko przez stronę Konferencji, noclegi również musicie państwo rezerwować indywidualnie.
Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań.
Poszukując i promując nowe metody diagnozowania, protezowania i rehabilitacji układu słuchowego tematyka sympozjum obejmie szeroki zakres zagadnień z wielu dziedzin naukowych. Rosnące zainteresowanie multispecjalistyczną opieką nad osobami niedosłyszącymi obliguje środowisko związane z nimi do wymiany poglądów, myśli naukowych i doświadczeń. Wyodrębnione zostaną zagadnienia związane z nowościami technicznymi w dziedzinie aparatów i implantów słuchowych, zarówno w zakresie kompensacji ubytków słuchu jak i komunikacji bezpośredniej. Kolejny blok zagadnień poświęcony zostanie treningowi słuchowemu, tzw. zmęczeniu słuchowemu, szumom usznym, rehabilitacji słuchowej osób niedowidzących i niewidomych oraz szeroko rozumianym tematom powiązanym z audiologią.

 

Zarząd PSPS

 

12:00 25-05-2017

Prezentacja "Aparaty słuchowe dawniej i dziś"

 

Prezentacja PPTX

00:00 01-03-2017

Z okazji obchodzonego w dniu 3 marca Międzynarodowego Dnia dla Ucha i Słuchu zachęcamy do bezpłatnego badania słuchu.

Lista punktów protetycznych, w których można dokonać bezpłatnego badania słuchu dostępna jest poniżej

 

Serdecznie zachęcamy!

 

 

 

12:00 16-02-2017

Przypominamy o konieczności zgłoszeń na Kongres PSPS połączony z Walnym, sprawozdawczo-wyborczym, Zebraniem Członków., który odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017r. w hotelu Gdańsk Marina. Szczegółowe informacje oraz ramowy program poniżej. Uprzejmie prosimy o propozycje i uwagi do programu.

 

Agenda Kongresowa

07:43 19-01-2017

Szanowni Państwo,

 

W związku z inicjatywą firm członkowskich artykułowaną na ostatnich spotkaniach grupach roboczych zdecydowaliśmy się powtórzyć szkolenie dla Państwa dystrybutorów.

Jeżeli uznacie Państwo, że planowane szkolenie będzie interesujące dla podmiotów z którymi Państwo współpracujecie prosimy o przekazanie załączonych informacji.

 

Szkolenie dotyczyć będzie zmian w systemie refundacji wyrobów na zlecenie.

Odbędzie się w terminie: 28.02.2017 r., w godz. 10.00-13.00 przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Więcej informacji oraz mapa dojazdowa: http://www.biznesedukator.pl/pl/kontakt-firma-szkoleniowa

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą Formularza zgłoszeniowego (poniżej), który wypełniony należy przesłać na adres mailowy: biuro@technomed.org.pl  

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na szkolenie

Z poważaniem,

 

Biuro Zarządu

Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED