Aktualności

<< <  Strona 2 z 7  > >>

12:16 22-07-2016

Stanowisko dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw w związku z konsultacjami publicznymi.


Projekt zmiany ustawy o refundacji [PDF]

12:05 03-07-2016
Projekt pod nazwą „Wesołe Krasnale uczą, bawią, integrują – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez podnoszenie jakości wychowania przedszkolnego w nowo utworzonym OWP i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci (również niepełnosprawnych) z dzielnicy Ursynów i sąsiednich oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej”.
Przedszkole przewidziane jest na około 30 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością (dzieci z niedosłuchem).Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych na terenie dzielnicy Ursynów. Cena za miesięczny pobyt dzieci w placówce w trakcie trwania projektu 0 PLN czesne. Rodzice płacą tylko za wyżywienie (wkład własny). Po zakończeniu realizacji projektu koszty utrzymania nowo utworzonych miejsc przedszkolnych będą pokrywane m.in. w ramach opłat wnoszonych przez rodziców. Więcej informacji http://www.wesolekrasnale.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 17-06-2016

15 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej ustawy refundacyjnej. Prosimy o zapoznanie się z projektem. W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącej ww projektu Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zaprasza na spotkanie 1 lipca br o godzinie 11.00 w Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58 w Warszawie, sala Londyn. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres joanna.bugaj@psps.pl


Projekt zmiany ustawy o refundacji [PDF]

13:36 25-05-2016

W dniu 2016-05-23 odbyła się w Warszawie w Domu Rzemiosła (po drugiej stronie ulicy od Ministerstwa Zdrowia) konferencja „Wyroby medyczne do zaopatrzenia indywidualnego – jak poprawić jakość i dostępność” organizowana przez Izbę Gospodarczą Polmed. Głównym celem konferencji była prezentacja opracowania „Kategoryzacja wyrobów medycznych” oraz „Białej Księgi wyrobów medycznych”. Na Sali pojawiło się ponad 100 osób w tym dziennikarze, przedstawiciele grup pacjenckich oraz zaproszony wice-minister Zdrowia Krzysztof Łanda. Pan Minister pojawił się około 40 minut po rozpoczęciu i opuścił salę podczas pierwszej przerwy.                      

Kategoryzacja wyrobów medycznych jest dokumentem kompleksowym opisującym większą część nowoczesnych wyrobów medycznych systematyzując nazewnictwo oraz grupując wyroby w swoistą pionierską klasyfikację. Dokument ma stanowić podstawę edukacyjną w dziedzinie wyrobów medycznych oraz wykładnię dla decydentów do tworzenia kategorii finansowania wyrobów medycznych w przyszłości.               

Biała księga wyrobów medycznych, to zbiór anomalii prawnych w funkcjonowaniu świadczeniodawców we współpracy z płatnikiem, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia ale także Ministerstwo Zdrowia, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych i innych jednostek. Zestawia najczęściej występujące paradoksy prawne oraz domniemane sposoby ich rozwiązania – w kontekście przypomnienia celu tworzenia zapisów prawa w tej dziedzinie.                

Konferencja prasowa zbiegła się w czasie, gdy Ministerstwo Zdrowia jest na etapie przygotowywania nowych regulacji prawnych w zakresie koszyka świadczeń gwarantowanych w tym regulacji dotyczących finansowania wyrobów medycznych. Po prezentacjach wybranych autorów i szefów Izby, Pan Minister Łanda został poproszony o krótki komentarz dotyczący tego, co nadejdzie. Jego oświadczenie na temat przyszłości jest zbieżne i nie różni się znacząco od treści pojawiających się w ostatnich dniach w prasie. Za około półtora tygodnia do konsultacji publicznych ma się pojawić projekt „Ustawy o refundacji wyrobów medycznych” - umożliwiający wciąganie grup wyrobów medycznych na listy refundacyjne podobnie jak wygląda to dla leków. Procedura ma być podobna do leków, wymagania techniczne, wymagania dotyczące dowodów naukowych, będzie możliwe zawieranie elementów dzielenia ryzyka. Negocjacje z komisją ekonomiczną, zróżnicowane opłaty, limity, wyroby darmowe lub o określonej odpłatności poniżej limitu lub powyżej limitu. Wyroby, które się nie dostaną na wykaz nie będą refundowane w ogóle, jeśli producent czy dystrybutor nie złoży wniosku. Dzięki temu będzie można lepiej wydatkować środki finansowe i bardzo precyzyjnie określać minimalne wymagania jakościowe dla wniosków refundacyjnych. Wyroby medyczne będą kolejno wyciągane z 3 części, w których są refundowane – leczenie szpitalne, wyroby na zlecenie oraz na wykazie leków refundowanych. Obecnie szpitale stosują najtańsze wyroby, jeśli wyrób jest w procedurze – wyroby będą wtedy finansowane odrębnie i to w grupach.                      

Pan Łanda podziękował bardzo za kategoryzację, która będzie stanowiła świetny materiał do wyciągania kolejnych grup wyrobów. Chcą zacząć od tych najbardziej kosztownych, lub stanowiące największy problem dla pacjentów, albo te gdzie są problemy z jakością. Lub takie gdzie należy poprawić dostępność i finansowanie. Możemy w konsultacjach społecznych sugerować grupy, które w pierwszym rzędzie mają trafić na listy refundacyjne.             

Dalsza dyskusja wywiązała się na skutek skwitowania Pani Elżbiety Szwałkiewicz tematu odleżyn. Pan Minister się nie do końca zgodził i rozpoczęła się wymiana zdań z dość burzliwą dyskusją. Pan Minister obiecał poprawę i prosił o pismo w tej sprawie. Pan Włodarczyk podziękował Ministrowi i wręczono „Białą Księgę wyrobów medycznych”.                  

Dalsza część spotkania po przerwie objęła dość emocjonalne wystąpienie obecnych grup pacjenckich – szczególnie tych związanych z niesamodzielnością.                    

 

                 

 

12:00 08-05-2016

W dniach 22-23 kwietnia w Novotelu City West w Krakowie odbył się XXI Kongres PSPS połączony z Walnym Zebraniem Członków. W załączniku poniżej sprawozdanie z tego wydarzenia.

 

Sprawozdanie z XXI Kongresu PSPS

10:04 16-04-2016

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu do odwiedzenia naszego stoiska na targach VIVA SENIORZY w dniach 22-23 kwietnia 2016. Więcej informacji w materiałach poniżej.

Plakat Ulotka Informacja prasowa Program wydarzeń towarzyszących
17:37 02-03-2016

W trosce o dobre słyszenie. W marcu zbadaj swój słuch !3 marca Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu.

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Dlatego każdego roku 3 marca, podczas Światowego Dnia Ochrony Słuchu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia znaczenie prawidłowego słuchu dla ludzkiego życia. Problem głuchoty staje się coraz bardziej poważny.
Na świecie zmaga się z nim już 360 mln osób.

Światowa Organizacja Zdrowia szeroko promuje ochronę słuchu, a także wspiera kraje świata w programach profilaktyki i leczenia tego narządu. Według danych organizacji, aż 360 milionów ludzi na świecie, w tym aż 32 miliony dzieci cierpi z powodu głuchoty. Stanowi to ponad 5 procent populacji mieszkańców globu.

W Światowym Dniu Ochrony Słuchu WHO zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu.

Eksperci radzą, aby w celu zachowania dobrego słuchu stosować się m.in. do następujących wskazówek:

- wykonywać regularne badanie słuchu,
- nie słuchać głośno muzyki i ograniczać używanie słuchawek,
- nie przebywać długo w miejscach, w których panuje duży hałas,
- kupować sprzęt elektroniczny, który posiada niskie parametry głośności,
- w przypadku zauważania u siebie zaburzeń słuchu udać się do poradni laryngologicznej.

Na rzecz ochrony słuchu i poprawy jakości słyszenia powstała kampania społeczna pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Usłyszeć Świat – Usłysz Wszystkie Odcienie Dźwięków” Osoby zainteresowane problematyką odsyłamy do strony internetowej www.slyszymy.pl

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zaprasza w marcu na BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU, na które można zgłaszać się do gabinetów protetycznych członków Stowarzyszenia.
Lista Gabinetów Protetyki Słuchu członków PSPS znajduje się na stronie Stowarzyszenia www.psps.pl

Audiometryści w uzasadnionych przypadkach (dotyczy osób niepełnosprawnych i sędziwych) dojadą do miejsca zamieszkania aby wykonać badanie słuchu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zbadaj swój słuch i usłysz wszystkie odcienie dźwięków.