Aktualności

<< <  Strona 2 z 8  > >>

16:54 30-01-2018

Pilnie potrzebny nauczyciel na Kierunku Protetyk Suchu CKU SW w odyi II semestrze roku szkolnego 2017/18.

Z powodów zdrowotnych/wypadek samochodowy/ jednego z nauczycieli PILNIE poszukujemy w zastępstwie nauczyciela - protetyka słuchu do poprowadzenia zajęć z przedmiotów:

w klasie I: - Dopasowanie aparatów słuchowych - 20 godz - 1 grupa

w klasie II Produkowanie wkładek i serwisowanie aparatów słuchowych 40 godz. - 1 grupa

Jesteśmy szkołą publiczną prowadzona przez Samorząd Województwa Łódzkiego, więc obowiązują stawki godzinowe szkół państwowych.

Podaję terminy zjazdów w II sem. Dopiero zaczynamy układać plany zajęć, więc terminy do uzgodnienia
17 – 18.02.2018 r.,
24 – 25.02.2018 r.,
10 – 11.03.2018 r.,
24 – 25.03.2018 r.,
07 – 08.04.2018 r.,
21 – 22.04.2018 r.,
28 – 29.04.2018 r.,
11 – 13.05.2018 r.,
26 – 27.05.2018 r.,
09 -10.06.2018 r.,
16 -17.06.2018 r.

Z powodu ferii zimowych podaję adres kontaktowy do sekretariatu szkoły: sekretariat@cku-lodz.edu.pl, tel. (042) 654 30 20

PO 7.02.2018 r. ja również jestem do dyspozycji

Z poważaniem
Anna Chmiel
tel. 507 142 144

12:00 05-01-2018

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na XXIII Kongres PSPS, połączony z IV Międzynarodowym Sympozjum Współczesnych Wyzwań Protetyki Słuchu, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018r. Strona merytoryczna oraz organizacyjna i rejestracja jest wspólna a sprawy dotyczące Stowarzyszenia omawiać będziemy na Walnym Zebraniu Członków 13 kwietnia w godzinach popołudniowych. Szczegóły na stronie: www.protetyka2018.bok-ump.pl Prosimy zwrócić uwagę szczególnie na formę zgłoszeń i opłat, które są możliwe tylko przez stronę Konferencji, noclegi również musicie państwo rezerwować indywidualnie.
Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań.
Poszukując i promując nowe metody diagnozowania, protezowania i rehabilitacji układu słuchowego tematyka sympozjum obejmie szeroki zakres zagadnień z wielu dziedzin naukowych. Rosnące zainteresowanie multispecjalistyczną opieką nad osobami niedosłyszącymi obliguje środowisko związane z nimi do wymiany poglądów, myśli naukowych i doświadczeń. Wyodrębnione zostaną zagadnienia związane z nowościami technicznymi w dziedzinie aparatów i implantów słuchowych, zarówno w zakresie kompensacji ubytków słuchu jak i komunikacji bezpośredniej. Kolejny blok zagadnień poświęcony zostanie treningowi słuchowemu, tzw. zmęczeniu słuchowemu, szumom usznym, rehabilitacji słuchowej osób niedowidzących i niewidomych oraz szeroko rozumianym tematom powiązanym z audiologią.

 

Zarząd PSPS

 

12:00 24-10-2017
Szanowni Państwo,
W ramach pracy na Uczelni realizujemy projekt Innowacje dla niepełnosprawnych. Jesteśmy grantobiorcami Fundacji Merkury i wykładowcami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zrealizowaliśmy narzędzie do e-learningu interaktywnego wraz ze szkoleniami dla osób z jakąkolwiek niepełnoprawnością (także ubytkiem słuchu). Mogą być osoby pracujące, jak i nie pracujące, studenci itd.
Program szkoleń skierowany jest do osób chcących nabyć i poszerzyć umiejętności z grafiki komputerowej.
Szkolenia są bezpłatne a kursanci będą uczestniczyli w nowoczesnej zdalnej formie kształcenia w lekcjach indywidualnych. Nie ma ograniczeń geograficznych ani czasowych, żadnych barier
.
Do końca października poszukujemy jeszcze 10 osób, które zechcą uczestniczyć w testowaniu produktu. W grudniu ruszają szkolenia właściwe, na które zapraszamy oczywiście osoby, które podjęły się testowania, jak i inne zainteresowane poszarzeniem kwalifikacji zawodowych.
 
Liczę na Państwa wsparcie i zainteresowanie.
 
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Ruta
 
Więcej szczegółów w pliku pdf poniżej
 
10:00 24-10-2017

23 października rozpoczęło się XIII Forum Rynku Zdrowia.

Najważniejsze tematy poruszane na Forum to:

Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej – debata z udziałem polityków, ekspertów i menegerów.

Swoją obecnością zaszczycił nas Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który niestety po niespełna dwóch godzinach od rozpoczęcia spotkania musiał pilnie wrócić do swoich obowiązków. Na uwagę zasługuje ciekawy panel Prawo w ochronie zdrowia oraz Polskie e-Zdrowie. Od papierowej do cyfrowej medycyny. W pierwszym panelu został przywołany projekt ustawy o innych zawodach medycznych w kontekście pracy ratowników medycznych. Sugerowano powrót prac nad tą ustawą, co całym sercem popieramy. W ubiegłym tygodniu PSPS wysłał pismo z prośbą o wznowienie prac nad tym projektem.

Podczas tej ostatniej debaty dowiedzieliśmy się, ze trwają prace nad Strategią rozumianą jako kierunki działania w trzech obszarach: 1. Lepsze leczenie (profilaktyka i programy zdrowotne)

2. Lepsze zarządzania

3. Transformacja cyfrowa.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji podpisało w VIII tego roku porozumienie w zakresie ww strategii działania, które przewidziane są na najbliższe 5 lat. Swoje zdziwienie wyraziła prezes opolskiego szpitala, która swój szpital przygotowała zgodnie z zapowiedziami wprowadzenia elektronicznej dokumentacji wydając na to bardzo duże pieniądze. Za chwilę będzie ponosiła koszty wymiany i serwisu sprzętu, a tutaj dowiaduje się, ze Ministerstwo tworzy strategię… Ona zaś wykonuje procedury medyczne nie mając podpisanej umowy z NFZ, bo system nie jest na to gotowy!

 

Interesujący nas panel Rynek wyrobów medycznych w Polsce – wybrane zagadnienia skupił się, siłą rzeczy, wokół szpitali i refundacji wyrobów szpitalnych.

Zarzucano rządowi blokowanie partycypowania pacjenta w zakupie wyrobu medycznego oraz brak możliwości wykorzystania sprzętu, który stoi nieużywany z powodu braku środków na procedury. Poruszono rolę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: zadania AOTMiT to m. in.:

 

Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;

Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

 

Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:

Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;

Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;

Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;

Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;

Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

 

W najbliższym czasie odbędzie się konkurs na Prezesa AOTMiT.

Z doniesień prasowych wiemy, że wśród kandydatów ubiegających się o to stanowisko wymienia się byłego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę, który był obecny na sali podczas debaty.

12:00 25-05-2017

Prezentacja "Aparaty słuchowe dawniej i dziś"

 

Prezentacja PPTX

12:00 15-05-2017

NA SPRZEDAŻ

Kabina audiometryczna Medisoft RAM SR100.

Więcej szczegółów udzieli Pani Anna Klementowska pod numerem 691 784 995

10:00 19-12-2016
Od 01.01 2017 następują zmiany w umowach zleceniach z osobami fizycznymi, dotyczące gwarancji stawki minimalnej dla zleceniobiorców (13 zł brutto za godzinę) vide: Dz.U. z 2016 poz. 1265.