Aktualności

12:02 27-09-2016

Zaproszenie do udziału w kampanii „Usłyszeć Świat”


Szanowni Państwo!

Proponowane przez MZ zmiany dotyczące wyrobów medycznych stanowią zagrożenie dla naszej branży
i wymagają uruchomienia natychmiastowych działań.
Tylko realny wpływ na decydentów poprzez media, organizacje NGO, ekspertów - w tym lekarzy, opinię publiczną umożliwi przeciwdziałanie zagrożeniom oraz umożliwi skuteczną reakcję na sytuacje „kryzysowe”, które będą się pojawiać na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.
Podejmowane działania mają na celu zapobieżeniu destabilizacji rynku, polegającej na zamknięciu wielu punktów protetycznych w kraju, a co za tym idzie likwidacji miejsc pracy. Mają zapobiec również drastycznemu zmniejszeniu marż oraz spadkowi jakości usług i oferowanych produktów.
Zaproponowane poniżej aktywności w ramach Kampanii „Usłyszeć Świat“ w latach 2016-2017 będą służyły przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży.

Realizacja Kampanii w latach 2016-2017 obejmuje 5 obszarów:

1. Kampanie profilaktyczno-edukacyjne z okazji Światowego Dnia Chorego oraz Międzynarodowego Dnia dla Ucha i Słuchu.
2. Warsztaty edukacyjne dla mediów.
3. Organizację dwóch debat prasowych.
4. Media relations /2 konferencje prasowe, informacje prasowe, PAP/.
5. Dwa wydania BIULETYNU PSPS skierowanego do decydentów oraz dziennikarzy.

Kampania będzie finansowana z wpłat partnerów, bez Państwa wsparcia jej realizacja będzie niemożliwa.

Wykonawcą Kampanii „Usłyszeć Świat“ jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, NIP: 701-043-99-71, od której otrzymają Państwo fakturę VAT rozliczającą wpłatę za udział w Kampanii.

Joanna Bugaj

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

 

Deklaracja do pobrania poniżej

DEKLARACJA UDZIAŁU W KAMPANII „USŁYSZEĆ  ŚWIAT“ 2016/2017