Aktualności

13:58 03-03-2020

AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo,

W dniu 24.02.2020 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, przyjął nowy Statut Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.
Od tego dnia obowiązuje nowy Statut przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSPS w dniu 26.10.2019 roku. W tym miejscu pragnę podziękować Państwu za udział w tym spotkaniu i za bardzo konstruktywną dyskusję. Wynik głosowania nad przyjęciem nowego Statutu pokazał, że środowisko PSPS oczekiwało tych zmian i nowej wersji Statutu.

Uprzejmie prosimy i zachęcamy o zapoznanie się z nowym Statutem PSPS.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes Zarządu

załącznik -
Szanowni Państwo

Zapraszamy  do zapoznania się z pismami wysłanymi przez Zarząd PSPS do Prof. dr hab. Łukasz Szumowskiego - Ministra Zdrowia oraz Pani Jadwigi Emilewicz - Ministra Rozwoju w sprawie sytuacji punktów protetyki słuchu w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Pisma znajdziecie Państwo na naszej stronie www.psps.pl w zakładce dla członków .
Tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do zakładki dla członków (hasło wygasło lub zostało zagubione ) - prosimy o kontakt z sekretariatem PSPS ( sekretariat@psps.pl ).

Pozdrawiamy,
Zarząd PSPS
/-/
Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ankieta dotycząca Wpływu epidemii COVID-19 na dostępność gabinetów protetycznych zgłoszonych do programu "Bezpieczny pacjent" 2020", która została rozesłana do Państwa w dniu 27 marca br. nie była inicjatywą PSPS lecz organizatora logistycznego Kampanii „Usłyszeć Świat" firmy OCI Sp. z o.o.
Jednocześnie bardzo prosimy o bieżące aktualizowanie informacji o godzinach otwarcia Państwa gabinetów w wyszukiwarce: https://wyszukiwarka.slyszymy.pl/app/user/login

Z góry dziękujemy,
Biuro Organizacyjne Kampanii "Usłyszeć Świat"

Szanowni Państwo

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez Zarząd PSPS plakatu, przedstawiającego  wskazówki i informacje dla Pacjentów w dobie pandemii coronavirisa.
Plakat jest edytowalny, w miejscu na nr telefonu możecie Państwo wpisać swój kontakt.
Możecie Państwo wykorzystać tą propozycje na własnej stronę internetowej, FB oraz drzwiach gabinetów.


[ link do pliku ]

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski


Szanowni Państwo,

Na co dzień dbamy i pomagamy naszym klientom-pacjentom usłyszeć świat, który ich otacza zwłaszcza seniorom.
Mamy świadomość, że na co dzień jesteśmy zabiegani pilnowaniem i dbaniem o nasze interesy jak i nasze rodziny.
W tych trudnych czasach dla nas wszystkich nie zapominajmy o naszych klientach zwłaszcza seniorach. Wielu z nich siedzi w domu samotnie oderwanych od świata zewnętrznego i czasem jedynym łącznikiem jest telewizja czy radio.
Mamy dziś więcej czasu, zadzwońmy do nich, dodajmy otuchy, pomóżmy w zakupach codziennych, ale również w sprawach serwisowych, zakupie baterii czy innych środków czystości.

Musimy, my jako społeczeństwo sobie pomagać, bo jeśli nie my to kto?

Z pozdrowieniami,
Zarząd PSPS

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie PSPS,
Drodzy protetycy słuchu,

Poniżej przesyłam opracowane przez AEA wytyczne dla protetyków słuchu.

Jako protetycy słuchu, zapewniamy niezbędną opiekę zdrowotną i w tych krytycznych dniach musimy unikać sytuacji, w których nasza działalność byłaby ograniczona lub mogłaby spowodować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z jednej strony musimy być w stanie zapewnić niezbędną opiekę w pilnych sprawach.
Z drugiej strony nasi klienci, głównie w wieku 65+, są znacznie bardziej wrażliwi i podatni na Covid-19. Z tego powodu musimy zmniejszyć ryzyko zarażenia.
Dlatego opracowano 4-etapowy plan postępowania dla protetyków słuchu. Niemniej proszę również pamiętać o przestrzeganiu lokalnych wytycznych dotyczących opieki zdrowotnej dla Covid-19:

Krok 1.
Dokonaj oceny zdrowia osoby niedosłyszącej pod kątem wystąpienia zarażenia koronawirusem – najlepiej telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed umówieniem się na spotkanie.
Zadaj wszystkie poniższe pytania.

− czy ostatnio podróżowałeś do krajów, gdzie stwierdzono występowanie koronawirusa? Tak / Nie
− czy miałeś bliski kontakt (w promieniu 1 metra) z kimś, u kogo potwierdzono występowanie koronawirusa
   w ciągu ostatnich 14 dni? Tak / Nie
− czy masz gorączkę (powyżej 37,5°C) lub objawy chorób dolnych dróg oddechowych, takie jak kaszel, duszność
   lub trudności w oddychaniu? Tak / Nie

Jeśli odpowiedź na jedno z powyższych pytań brzmi „tak”, to NIE UMAWIAJ się na spotkanie i przełóż je na termin, po którym pacjenci potwierdzą, że znów są zdrowi.

Porady telefoniczne lub opieka zdalna to alternatywy.

Krok 2.
Jeśli nie masz maski ochronnej klasy I (EN 14683: 2014): protetyk słuchu powinien nosić rękawiczki, a osoba niedosłysząca i każda osoba towarzysząca powinna umyć i / lub zdezynfekować ręce. Odbiór wadliwych lub niedziałających aparatów słuchowych, weryfikacja i czyszczenie aparatów słuchowych, wkładek usznych, dźwiękowodów i kopułek, zaopatrzenie w baterie itp. mogą być wykonywane pod warunkiem, że pacjent nie zbliża się na odległość nie mniejszą niż 1 m. Należy ściśle przestrzegać europejskich wytycznych higienicznych AEA dotyczących wszystkich tych czynności.

Krok 3.
Jeśli masz maski ochronne co najmniej klasy I (EN 14683: 2014): po wykonaniu oceny zdrowia osoby niedosłyszącej, zarówno protetyk słuchu jak i osoba niedosłysząca mogą przystąpić do badań i dopasowania aparatów słuchowych, pod warunkiem, że oboje zdezynfekują ręce, noszą rękawice i noszą maskę ochronną co najmniej klasy I (EN 14683: 2014). Ten rodzaj maski zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji, ale nie gwarantuje ochrony przed infekcją zewnętrzną. Dzięki tym środkom możesz wykonywać wszystkie niezbędne czynności, o ile ściśle przestrzegasz Europejskich Wytycznych Higieny AEA.

Krok 4.
Jeśli masz maski ochronne klasy IIR (EN 14683: 2014): Po wykonaniu oceny zdrowia osoby niedosłyszącej wizyty domowe są możliwe (z definicji jest to związane z ryzykiem zakażenia), ale protetyk słuchu musi nosić rękawiczki i maski ochronne klasy IIR (EN 14683: 2014), a osoba niedosłysząca – musi nosić rękawiczki i maskę co najmniej klasy I. Należy ściśle przestrzegać europejskich wytycznych higienicznych AEA. Jeśli ten osobisty sprzęt ochronny nie jest dostępny, nie można przeprowadzić wizyt domowych.

Ponadto:

 1. Unikaj spotkań w sklepie, ewentualnie regulując dostęp poprzez regulowane otwieranie drzwi wejściowych.

 2. Zapewnij minimalną odległość co najmniej jednego metra między pacjentami oraz pomiędzy nimi a protetykami słuchu
     oraz personelem.

 3. Usuń stoły, czasopisma, szkicowniki, gry i ogólnie wszystko, co może stwarzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo zarażenia
     koronawirusem.

 4. Jeśli określona sytuacja terytorialna zostanie oceniona jako niebezpieczna, należy nosić osobiste wyposażenie ochronne.

 5. Udostępnić pacjentom produkty do dezynfekcji rąk lub dezynfekcji.

 6. Często myj ręce i unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 7. Dokładnie wyczyść pokoje alkoholem lub środkami dezynfekującymi na bazie chloru. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi
     na czyszczenie wszystkich powierzchni mających kontakt z pacjentami (na przykład uchwytów, klamek, biurek recepcyjnych, itp.),
     które należy dezynfekować kilka razy w ciągu dnia.

 8. Spryskaj sprayem dezynfekującym wszystkie ww. przedmioty.

 9. Wyświetl najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia, a także wszelkie inne informacje użyteczności publicznej.

10. Zawieś działania stażów programowych / praktyk na cały czas przerwy w działalności dydaktycznej na uniwersytetach.

11. Zarządzaj relacjami z dostawcami i ich przedstawicielami, aby ograniczyć kontakt z pacjentami.

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Osiedle Piastowskie 66/2
61-157 Poznań
tel. 601 568 441

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu PSPS, jest mi niezmiernie przykro poinformować, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i w trosce o zdrowie wszystkich uczestników, XXV Kongres PSPS nie odbędzie się w zaplanowanym przez nas terminie, tj. 17-19.04.2020.

Planujemy przesunięcie terminu tego Kongresu na jesień 2020 roku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami hotelu w sprawie ustalenia nowego terminu. Jeśli zostanie on ustalony - niezwłocznie Państwa poinformujemy o tym.

Do Państwa decyzji pozostawiamy - czy chcecie Państwo, aby dokonane wpłaty za uczestnictwo w Kongresie zostały zwrócone w najbliższym czasie (w takim przypadku proszę o przesłanie informacji na adres: sekretariat@psps.pl), czy opłata ta ma pozostać na koncie PSPS - dla potrzeb uczestnictwa w Kongresie w nowym terminie.

Wyrażam nadzieję, że zechcecie Państwo uczestniczyć w Kongresie PSPS w nowym terminie.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski
Prezes Zarządu


do pobrania: AGENDA

 

 

Światowy Dzień Słuchu

W ramach obchodów Światowego Dnia Słuchu, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pod przewodnictwem Senatora Jana Filipa Libickiego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Protetyków Słuchu organizuje posiedzenie w dniu 11.03.2020 r pod tytułem „Wpływ niedosłuch na życie człowieka”. W wydarzeniu udział wezmą Senatorowie, osoby niedosłyszące oraz przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych.

Link do wydarzenia: https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,5886,new.html

.