Aktualności

Strona 1 z 7  > >>

00:56 12-02-2018
Szanowni Państwo
Na prośbę Centrum Łatwo powiedzieć przekazujemy informację, o organizowanym wakacyjnym turnusie logopedycznym dla dzieci z wadą słuchu. Plan organizowanego turnusu znajduje się poniżej a więcej informacji dostępnych jest na latwopowiedziec.tk

12:32 01-02-2018

W dzień finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy PSPS zorganizował licytację książki Protetyka Słuchu pod red. prof. Edwarda Hojana.

Licytacja została przeprowadzona na fan Pagu PSPS i wzięło w niej udział kilka osób. Zagorzała „walka” trwała do 24.00

Ostatnim rzutem, kilka sekund przed 24.00 Magda Nix wygrała licytację oferując za książkę 370 zł. Gratulujemy serdecznie. Pieniądze już wpłynęły na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a książka jest w drodze do darczyńców.

16:54 30-01-2018

Pilnie potrzebny nauczyciel na Kierunku Protetyk Suchu CKU SW w odyi II semestrze roku szkolnego 2017/18.

Z powodów zdrowotnych/wypadek samochodowy/ jednego z nauczycieli PILNIE poszukujemy w zastępstwie nauczyciela - protetyka słuchu do poprowadzenia zajęć z przedmiotów:

w klasie I: - Dopasowanie aparatów słuchowych - 20 godz - 1 grupa

w klasie II Produkowanie wkładek i serwisowanie aparatów słuchowych 40 godz. - 1 grupa

Jesteśmy szkołą publiczną prowadzona przez Samorząd Województwa Łódzkiego, więc obowiązują stawki godzinowe szkół państwowych.

Podaję terminy zjazdów w II sem. Dopiero zaczynamy układać plany zajęć, więc terminy do uzgodnienia
17 – 18.02.2018 r.,
24 – 25.02.2018 r.,
10 – 11.03.2018 r.,
24 – 25.03.2018 r.,
07 – 08.04.2018 r.,
21 – 22.04.2018 r.,
28 – 29.04.2018 r.,
11 – 13.05.2018 r.,
26 – 27.05.2018 r.,
09 -10.06.2018 r.,
16 -17.06.2018 r.

Z powodu ferii zimowych podaję adres kontaktowy do sekretariatu szkoły: sekretariat@cku-lodz.edu.pl, tel. (042) 654 30 20

PO 7.02.2018 r. ja również jestem do dyspozycji

Z poważaniem
Anna Chmiel
tel. 507 142 144

12:00 05-01-2018

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na XXIII Kongres PSPS, połączony z IV Międzynarodowym Sympozjum Współczesnych Wyzwań Protetyki Słuchu, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018r. Strona merytoryczna oraz organizacyjna i rejestracja jest wspólna a sprawy dotyczące Stowarzyszenia omawiać będziemy na Walnym Zebraniu Członków 13 kwietnia w godzinach popołudniowych. Szczegóły na stronie: www.protetyka2018.bok-ump.pl Prosimy zwrócić uwagę szczególnie na formę zgłoszeń i opłat, które są możliwe tylko przez stronę Konferencji, noclegi również musicie państwo rezerwować indywidualnie.
Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań.
Poszukując i promując nowe metody diagnozowania, protezowania i rehabilitacji układu słuchowego tematyka sympozjum obejmie szeroki zakres zagadnień z wielu dziedzin naukowych. Rosnące zainteresowanie multispecjalistyczną opieką nad osobami niedosłyszącymi obliguje środowisko związane z nimi do wymiany poglądów, myśli naukowych i doświadczeń. Wyodrębnione zostaną zagadnienia związane z nowościami technicznymi w dziedzinie aparatów i implantów słuchowych, zarówno w zakresie kompensacji ubytków słuchu jak i komunikacji bezpośredniej. Kolejny blok zagadnień poświęcony zostanie treningowi słuchowemu, tzw. zmęczeniu słuchowemu, szumom usznym, rehabilitacji słuchowej osób niedowidzących i niewidomych oraz szeroko rozumianym tematom powiązanym z audiologią.

 

Zarząd PSPS

 

12:00 24-10-2017
Szanowni Państwo,
W ramach pracy na Uczelni realizujemy projekt Innowacje dla niepełnosprawnych. Jesteśmy grantobiorcami Fundacji Merkury i wykładowcami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zrealizowaliśmy narzędzie do e-learningu interaktywnego wraz ze szkoleniami dla osób z jakąkolwiek niepełnoprawnością (także ubytkiem słuchu). Mogą być osoby pracujące, jak i nie pracujące, studenci itd.
Program szkoleń skierowany jest do osób chcących nabyć i poszerzyć umiejętności z grafiki komputerowej.
Szkolenia są bezpłatne a kursanci będą uczestniczyli w nowoczesnej zdalnej formie kształcenia w lekcjach indywidualnych. Nie ma ograniczeń geograficznych ani czasowych, żadnych barier
.
Do końca października poszukujemy jeszcze 10 osób, które zechcą uczestniczyć w testowaniu produktu. W grudniu ruszają szkolenia właściwe, na które zapraszamy oczywiście osoby, które podjęły się testowania, jak i inne zainteresowane poszarzeniem kwalifikacji zawodowych.
 
Liczę na Państwa wsparcie i zainteresowanie.
 
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Ruta
 
Więcej szczegółów w pliku pdf poniżej
 
10:00 24-10-2017

23 października rozpoczęło się XIII Forum Rynku Zdrowia.

Najważniejsze tematy poruszane na Forum to:

Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej – debata z udziałem polityków, ekspertów i menegerów.

Swoją obecnością zaszczycił nas Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który niestety po niespełna dwóch godzinach od rozpoczęcia spotkania musiał pilnie wrócić do swoich obowiązków. Na uwagę zasługuje ciekawy panel Prawo w ochronie zdrowia oraz Polskie e-Zdrowie. Od papierowej do cyfrowej medycyny. W pierwszym panelu został przywołany projekt ustawy o innych zawodach medycznych w kontekście pracy ratowników medycznych. Sugerowano powrót prac nad tą ustawą, co całym sercem popieramy. W ubiegłym tygodniu PSPS wysłał pismo z prośbą o wznowienie prac nad tym projektem.

Podczas tej ostatniej debaty dowiedzieliśmy się, ze trwają prace nad Strategią rozumianą jako kierunki działania w trzech obszarach: 1. Lepsze leczenie (profilaktyka i programy zdrowotne)

2. Lepsze zarządzania

3. Transformacja cyfrowa.

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji podpisało w VIII tego roku porozumienie w zakresie ww strategii działania, które przewidziane są na najbliższe 5 lat. Swoje zdziwienie wyraziła prezes opolskiego szpitala, która swój szpital przygotowała zgodnie z zapowiedziami wprowadzenia elektronicznej dokumentacji wydając na to bardzo duże pieniądze. Za chwilę będzie ponosiła koszty wymiany i serwisu sprzętu, a tutaj dowiaduje się, ze Ministerstwo tworzy strategię… Ona zaś wykonuje procedury medyczne nie mając podpisanej umowy z NFZ, bo system nie jest na to gotowy!

 

Interesujący nas panel Rynek wyrobów medycznych w Polsce – wybrane zagadnienia skupił się, siłą rzeczy, wokół szpitali i refundacji wyrobów szpitalnych.

Zarzucano rządowi blokowanie partycypowania pacjenta w zakupie wyrobu medycznego oraz brak możliwości wykorzystania sprzętu, który stoi nieużywany z powodu braku środków na procedury. Poruszono rolę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: zadania AOTMiT to m. in.:

 

Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;

Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

 

Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:

Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;

Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;

Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;

Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;

Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.

 

W najbliższym czasie odbędzie się konkurs na Prezesa AOTMiT.

Z doniesień prasowych wiemy, że wśród kandydatów ubiegających się o to stanowisko wymienia się byłego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę, który był obecny na sali podczas debaty.

12:00 25-05-2017

Prezentacja "Aparaty słuchowe dawniej i dziś"

 

Prezentacja PPTX